Lymfödem

Överbelastning i vävnaden

PDF | Skriv ut denna sida | Rekommendera denna sida

Det lymfatiska systemet

Lymfödem är en proteinrik form av ödem som kan förekomma lokalt, oftast i armar eller ben, men i vissa fall också i andra delar av kroppen. Lymfödem finns i olika svårhetsgrader.

Om återflödet av lymfa genom lymfkärlen hindras, stannar den proteinrika vätskan kvar i vävnaderna och orsakar svullnad – det så kallade lymfödemet.

Ett lymfödem kan vara primärt eller sekundärt. Ett primärt lymfödem orsakar av ärftlighet och ett sekundärt lymfödem kan vara ett resultat av ett kirurgiskt ingrepp, strålbehandling, infektion, skada eller tumör. Ett lymfödem kan förvärras av brist på motion och övervikt.

Dela på Facebook:

www.facebook.com