Lägga upp kund

Kunder, kundnummer och inställningar

Lägga upp kund

Generellt gäller följande:

Lägg upp en ny kund genom att kopiera den sista inlagda kunden i rätt nummerserie. I popup-fönstret ändrar du först kundnumret till det nästkommande i nummerserien och anger sedan ett ”N” eller ”J” i rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte” beroende på kundkategori.

”N” = ev. specialpriser och rabatter kopieras inte.

”J” = ev. specialpriser och rabatter kopieras över till den nya kunden.

Tryck sedan på ”Kopieren”.

Välj ”Ändra” i vänstra menyn och börja med att ändra namn och adress, telefonnummer och annan adress- och kontaktinformation som ni har tillgång till. Även org.nr. och personnr bör läggas in. Normalt sett ändras bara uppgifter på de 2 första sidorna i Kundbasen. Fortsätt sedan förbi resten av sidorna genom att trycka på Enter.

Observera att inga ändringar genomförs förrän du gått förbi alla sidor och återkommit till startsidan igen.

Typ av kund: Butiker

Nr-serie 20000
Kundart 1 Specialbutik för med. hjälpmedel

Viktigt att tänka på

  • Här är det väldigt viktigt att vara noggrann med rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte” eftersom många butiker har speciella avtal.

Typ av kund: Fakturamottagare (landsting, HMC etc)

Nr-serie 13650
Kundart 22 Sjukkassa

Viktigt att tänka på

  • Kopiera alltid en kund inom samma landsting för att få rätt prislista, rabatter och landstingsnr. Här ska du välja ”J” i rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte”