Order E-shop

Så hanterar du order via vår E-shop

Order E-shop

Order via e-shop

OBS! Siffror och bokstäver inom parentes är kortkommandon. Tips: Arbeta i två olika AS400 fönster. Ett fönster för e-shopsordern och ett fönster för att leta upp fakturakund och patient.

Börja med att gå till:

 1. [Meny 55] Meny medi Sweden -2-
 2. [Meny 45] eshop orders (Eventuellt måste du ändra datum), tryck Enter

Beställningar med:

 • Orange text och status F är obehandlade.
 • Blå text och status E är påbörjade men inte klara.
 • Blå text och status D är klara.
 1. Markera första beställningen med orange text
 2. Öppna ordern: Högerklicka och välj 2= Aen (2, enter)
 3. Kontrollera artiklarna:
 • Markera 1:a artikelraden
 • Högerklicka och välj 6 = Pråfen (6, enter)
 • Detta måste göras på alla artikelrader.

Ett meddelande kommer nu att dyka upp längst ner i fönstret:

 • Om det står ”Kontrollen av beställningspositionen var framgångsrik” så är allting OK.
 • Om det står något annat innebär detta att något är fel.

Om något var fel, se följande punkter. I annat fall scrolla ned till "Var allt ok?"

 • Högerklicka på aktuell artikelrad
 • Välj 1=Maüdaten (1, enter) för att öppna upp måttdata
 • Tryck Enter igenom hela ordern tills det tar stopp. Ofta kan du identifiera felet genom att trycka [F2] [F4] [F7] eller [F8]. Rätta felet och tryck på Enter.

Bekräfta höger- och vänsterstrumpor

Höger- och vänsterstrumpor får alltid felmeddelande.

 • Högerklicka på aktuell artikelrad2. Välj 1=Maüdaten (1, enter) för att öppna upp måttdata. Tryck Enter igenom hela ordern tills du kommer tillbaka artikelfönstret. Du har nu bekräftat valet av höger- och vänsterstrumpor.

När felet är åtgärdat eller bekräftelsen gjort:

 1. Kontrollera ordern igen:
 • Markera artikelraden
 • Högerklicka och välj 6=Pråfen (6, enter)

Var allt ok?

 1. Klicka [F12] för att gå vidare till orderhuvudet. Nu är det dags att koppla fakturaadress och patient till ordern. En del beställningar har redan ett fakturakundnr kopplat. Se blå markerad text nedan.
 1. Om det saknas Fakturakundnr. så klicka på [F2] och en ny ruta dyker upp.
 1. Klicka på knappen [BestRegAdr] (F5) för att se fakturaadressen. Om denna ruta är tom så bör du logga in i e-shopen och se hur ordern ser ut där.

I vissa fall så har ordinatören lagt till text efter fakturakundnumret i e-shopen och då måste man koppla ihop fakturakundnr manuellt (se exempel nedan). Om fakturan ska skickas till beställaren behöver du inte lägga till fakturakundnummer.

 1. Leta upp fakturaadressen i AS400
 2. Klicka på knappen Regul. (F2) välj kunden och klicka Enter.

Tyvärr agerar AS400 lite dumt här. Ibland sparas inte Fakturakundnumret även om det är rätt ifyllt så detta måste dubbelkollas innan ordern kopplas ihop patienten

 1. Klicka [F12]
 2. Klicka Enter tills du kommer tillbaka till listan med beställningar.
 • Gör om steg 4 och 7
 • Om det står Reg: ”Kundnr” på översta raden så fortsätt till punkt 14. Är denna rad fortfarande tom måste du göra om punkt 8-13.

Lägga till patient:

 1. Visas inte rutan med patientnamnet så klicka [F2] för att få upp den.
 2. Klicka på [BstPatAdr] (F8) för att se vilken patient som ska kopplas till ordern. Leta upp patienten i AS400.
 3. Klicka enter eller F12 för att gå tillbaka ett steg.
 4. Klicka på Patient (F7) och välj patienten i listan. Enter
 5. Klicka F12. Nu ska det stå Reg: ”Kundnr” / Pat: ”Kundnr” i övesta rutan.
 6. Enter för att spara och gå till första sidan. Raden har nu ändrat status till E.
 7. Höger klicka på raden och välj G=Auft.gen. (G) för att genera en order i AS400. Raden får status D
 8. Högerklicka på raden igen och välj A=Auft. (A) Ett nytt fönster öppnas. Ordern har nu fått ett ordernummer i AS400.
 1. Höger klicka, välj 2=Aen (2)
 2. F12 för att gå till order huvudet.
 3. Kontrollera att Faktura och Patient finns med.

Bocka i Kompl.lev och Direktlev. slut vid behov. Se till så att det inte står någon kostnad på raden Portokostnader. Klicka enter för att spara. 

Viktigt att tänka på:

Ibland är leveransadressen tom även om man kopplat patienten. Se instruktioner nedan hur man fixar detta.

Ibland blir en e-shop order uppdelad på två eller fler beställningar i AS400. Då ser man flera orderrader i fönstret ovan. Då måste man skriva 1/2 och 2/2 i raden för KD-Beställnr.

Detta berör främst dessa kunder: 

 • OneMed
 • HMC Skövde
 • HMC Västervik

Lägg till leveransadress om denna saknas:

 • Utgå från ruta som visas i punkt 21.
 • Högerklicka och välj: 5=K-Anz (5).
 • Klicka F13 (shift + F1), en ny ruta öppnas där man kan fylla i adressen.

Detta fungerar inte på alla beställningar. Då måste man maila till Martin och be honom lägga till adressen.

Leveransadressen är tom:

 • När ni är i nedanstående fönster, högerklicka välj 5=K-Anz
 • Klicka på F13 (shift + F1)
 • Fyll i patientens adress. Klicka enter för att spara.
 • F12 för att komma tillbaka.