Samlingsfaktura

Så skrivs de ut

Samlingsfaktura

Utskrift av samlingsfaktura

Gå in under rubrik 50 – Skriv ut samlingsfaktura.

Kontrollera att den kalendermånad du vill ha utskriven står i de båda fälten ”Datum från” och ”till” på samma rad. Det är viktigt att det i fältet ”till” står den sista arbetsdagen i månaden.

  • Fyll i aktuellt kundnr i de båda fälten”Kund frå” och ”till” på samma rad.
  • Kryssa i ”Slutlig” samt välj Utförande 2 (=Batch).

Efter ”Datum” väljer du det datum du vill att utskriften ska skrivas ut (alltid sista arbetsdagen i månaden) och efter ”Klocktid” fyller du i det klockslag utskriften ska skrivas ut.

VIKTIGT

Ändra bara timme samt minut genom att ställa dig vid klockslaget på respektive sida om kolon-tecknet (:) och skriv över den tiden som står där. Lämpligt klockslag kan vara 19:00:xx (xx = låt stå som det är eller ändra till :00) så ingen återstående order faktureras vid tidpunkten för utskriften.

När allt är korrekt ifyllt klickar du ”OK” uppe till vänster och trycker på Enter. Nu är det klart och samlingsfakturan är inställd på att skrivas ut valt datum och tid.

OBS! Om det mot förmodan inte blivit någon samlingsfaktura är det av yttersta vikt att se till att den skrivs ut. Meddela Alex eller Martin omgående om det är problem att få ut samlingsfakturan. Tänk på aktuell periodisering av fakturan!

Observera!

Speciella inställningar som till exempel att skicka order-bekräftelse måste även skrivas in på leveransadress om kunden har särskild sådan.

Det läggs upp i meny 21. Leveransadress Kunder.