Telefonväxeln

Att ändra och aktivera meddelanden

Telefonväxeln

Generellt gäller följande:

Meddelanden kan spelas in på valfri telefon men endast aktiveras och avaktiveras på Johnnys telefon.

Första kösvaret

Om vi inte svarar så kopplas detta meddelande in efter 20 sek.
• Spela in nytt meddelande: *361 501
• Lyssna på meddelande: *362 501

Exempel: Välkommen till medi. Just nu är alla våra linjer upptagna, men vi gör allt för att besvara ditt samtal så snart som möjligt. Tack för att du väntar.

Andra kösvaret

Efter ytterligare 20 sekunder kopplas detta meddelande in.
• Spela in nytt meddelande: *361 503
• Lyssna på meddelande: *362 503

Exempel: Våra linjer är fortfarande upptagna, men vi gör allt för att besvara ditt samtal så snart som möjligt. Tack för att du väntar.

Lunch- och Nattsvar

Växeln öppnar 07.30 och stängs automatiskt för lunch mellan 12.00-13.00 och vid arbetsdagens slut 16.30.
• Spela in nytt meddelande: *361 505
• Lyssna på meddelande: *362 505

Exempel: Välkommen till medi. Våra öppettider är...

Rastsvar

När vi är tillfälligt oanträffbara (exempelvis har möte eller utbildning) så kopplas detta meddelande in.
• Spela in nytt meddelande: *361 506
• Lyssna på meddelande: *362 506

Exempel: Torsdagen den 1:a oktober har vi personalmöte...

Aktivera tillfälligt rastsvar

Rastsvaret är ett tillfälligt svar som kan vara aktiverat i ett par timmar eller i flera dagar beroende på om vi har ett kort möte eller långvarigt stängt på grund av helgdagar.

Gå till Johnnys telefon och klicka på [11] två gånger så att lampan blinkar grönt. Detta betyder att rastsvaret är inkopplat.

Koppla in och ur Lunch- och Nattsvar samt Rastsvar
• Avaktivera automatiken genom att först trycka [12], välj sedan svar [24]. Detta svar 
pågår dygnet runt tills automatiken åter aktiveras genom att trycka [12].
• Välj svar genom att trycka [24]. Detta svar upphör vid när det automatiska Lunch- och
Nattsvaret kopplas in, alternativt genom att det stängs av genom att trycka på [24].