Webbshopsordrar

Arbetsgång för Webbshopsordrar

Webbshopsordrar

Administrering av webbshopsordrar

Villkor för privatpersoner

För privatpersoner gäller alltid de priser, portoavgifter och villkor som anges på ordern - utan några undantag. Webbordern är ett bindande avtal mellan oss och kunden. Har vi lagt in fel pris någonstans är det inte kundens fel, utan vårt. Alla sådana fel rättas till i efterhand när ordern är gjord.

Detta gäller även då företag som inte är vårdrelaterade (exempelvis Oves Blommor AB eller Evas Betong AB) gör beställningen. För vårdrelaterade företag, se beskrivning nedan.

På webbshopsordern finns priset per artikel exkl. moms angivet på alla artikelrader. Jämför detta noggrant med beloppen i AS400. Om priset inte stämmer ändras detta manuellt i AS400. Priset ska alltid överensstämma med angivet pris på webbordern. Om det skiljer sig, antingen i AS400 eller på webbshopen, kontakta Johnny.

Kundnummer

Om kunden redan finns i AS400 pga att hon/han fått strumpor via landsting tidigare ska detta kundnumret användas. Vi skapar aldrig ett nytt kundnummer med webbshopsvillkor utan ändrar villkoren manuellt på det befintliga landstingskundnumret. Motsatt gäller när en webbshopskund övergår till landstingskund.

Postförskott eller faktura?

Detta ändras manuellt i samband med ordern beroende på vad som är förvalt. Vid val av faktura 10 dagar måste vi lägga på en fakturaavgift á 20kr (16kr exkl. moms). Denna avgift anges i fältet för Bearbetningskos. Tänk på att ange 16kr då moms kommer att läggas på i efterhand. Oavsett vad de väljer är frakten alltid 50kr (40kr exkl. moms).

Villkor för hälsobutiker, vårdcentraler, kommuner och liknande

Flera butiker, personal på kommunala boenden och vårdcentraler beställer i vår webbshop på grund av bekvämlighet. För dessa gäller alltid Prislista 1 oavsett pris, porto och villkor som anges på webbordern.

En ny butik läggs upp i AS400 med ett kundnummer som vilken annan butik som helst. En vårdcentral läggs även den upp som vilken annan vårdcentral som helst och betalar de priser som gäller i det aktuella landstinget.

Viktigt att komma ihåg är att även betalningsvillkor och fraktavgifter ska följa prislista 1. Dessa villkor är förvalda i AS400.

Avtal i upphandlingar och offerter är starkare än köpavtal i webbshopen. De är även mer fördelaktiga och leder därför inte till några klagomål.

Vårdpersonal som handlar med Personalrabatt

Här gäller samma instruktioner som för vårdrelaterade företag. De villkor som anges på webbordern ska inte följas utan här går vi efter priser och villkor som definieras i Personalprislistan.

När artikelnumren inte stämmer

På produkter som har maximalt två valmöjligheter (exempelvis färg och storlek) ändras artikelnumren beroende på vad man väljer.
För alla produkter med fler än två valmöjligheter (färg, storlek, längd osv) ändras inte artikelnumren. Detta går inte att lösa rent tekniskt och gäller främst alla kompressionsstrumpor.

Vid beställningar av kompressionsstrumpor måste man alltså titta efter i artikelspecifikationen vilken KKL, storlek, längd, färg osv. som valts. Ignorera artikelnumret helt. 

Vid problem...

... När priset är fel i webbshopen, kontakta Johnny.

... När priset är fel i AS400, kontakta Åsa.