Ej pappersfaktura

För kunder som e-faktureras

Ej pappersfaktura

För kunder som inte ska ha utskriven faktura krävs vissa inställningar

Gå till:

55. Meny medi Sweden -2-
35. Kundutskriftsregler

Ange aktuellt kundnummer, klicka på "Skapa nyt" och lägg till följnade utskriftsregel "PLP" (= paperless printing).

PLP betyder att en faktura kommer att skapas men att den inte skrivs ut.