Har OB skickats?

Så kollar du om OB har skickats

Har OB skickats?

Nu kan du se direkt om och i så fall när en orderbekräftelse har skickats

Detta går att göra i meny 53. Orderinformation och i meny 34. Frigivning. Notera att tillväga gång sätter skiljer sig beroende på vilken meny man använder.

  • meny 53 Orderinformation - Ange bosktaven F framför den aktuella orderraden. Vill man se när OB skickat kan man sätta ett X framför mailadressen.

  • meny 34 Frigivning -  Ange bokstaven O så får du fram informationen. Vill man se när OB skickat kan man sätta ett X framför mailadressen.