Lägg till underlag

på redan registrerad order

Lägg till underlag

Så här scannar du och lägger till underlag

Ibland kan det vara bra att lägga till underlag i efterhand på ordrar som redan registrerats. Denna guide visar hur du går tillväga:

• På underlaget som ska läggas till klistrar du på en ny etikett med streckkod
• I AS400 går du in i meny 53 - Orderinformation
• Leta fram ordern till vilken det nya underlaget ska läggas till
• Skriv C
• I rutan som dyker upp skriver du in den nya streckkoden
• Tryck enter

Observera!

Speciella inställningar som till exempel att skicka order-bekräftelse måste även skrivas in på leveransadress om kunden har särskild sådan.
Det läggs upp i meny 21. Leveransadress Kunder