Lägga upp kund

Kunder, kundnummer och inställningar

Lägga upp kund

Generellt gäller följande:

Lägg upp en ny kund genom att kopiera den sista inlagda kunden i rätt nummerserie. I popup-fönstret ändrar du först  kundnumret till det nästkommande i nummerserien och anger sedan ett ”N” eller ”J” i rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte” beroende på kundkategori.

”N” = ev. specialpriser och rabatter kopieras inte.

”J” = ev. specialpriser och rabatter kopieras över till den nya kunden.

Tryck sedan på ”Kopieren”.

Välj ”Ändra” i vänstra menyn och börja med att ändra namn och adress, telefonnummer och annan adress- och kontaktinformation som ni har tillgång till. Även org.nr. och personnr bör läggas in. Normalt sett ändras bara uppgifter på de 2 första sidorna i Kundbasen. Fortsätt sedan förbi resten av sidorna genom att trycka på Enter.

Observera att inga ändringar genomförs förrän du gått förbi alla sidor och återkommit till startsidan igen.

Typ av kund: Butiker

Nr-serie 20000
Kundart 1 Butik

Viktigt att tänka på

 • Här är det väldigt viktigt att vara noggrann med rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte” eftersom många butiker har speciella avtal.

Typ av kund: Fakturamottagare (landsting, HMC etc)

Nr-serie 13650
Kundart 22 Fakturamottagare

Viktigt att tänka på

 • Kopiera alltid en kund inom samma landsting för att få rätt prislista, rabatter och landstingsnr. Här ska du välja ”J” i rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte”

Typ av kund: Beställande kunder (VC, Sjukhus etc)

Nr-serie 80950
Kundart olika - klicka här för mer information

Viktigt att tänka på

 • Nya kunder ska läggas till i Kontakt!
 • Kopiera alltid en kund inom samma landsting för att få rätt prislista, rabatter och landstingsnr. Här ska du välja ”J” i rutorna ”Artikelpreise” och ”PG-rabatte”
 • Kom ihåg att fakturaadresser inte ska läggas upp i denna nummerserie!

Typ av kund: Patienter

Nr-serie 147000
Kundart 88 Privatpersoner

Viktigt att tänka på

 • Alla som registrerar patienter ska ha en egen 100 nr-serie.
 • Lista med lediga nummerserier finns i ett exceldokument som heter "Kundnummerserie AS400". Detta dokument ligger sparat på servern direkt under arkiv.
 • Patienter ska ha Prislista 2.
 • Priserna visas i vår webbshop (inkl. moms 25%). Tänk på att priserna i AS400 visas exkl. moms.

Typ av kund: Privatpersoner, webbshop

Nr-serie 33115
Kundart 88 Privatpersoner

Viktigt att tänka på

 • Ska alltid betala frakt på 50kr (fraktfritt över 1500kr).
 • Skickas alltid mot Postförskott.
 • Privatpersoner ska ha Prislista 2.
 • I övrigt samma villkor som patienter.

Typ av kund: Personalpriser

Nr-serie 15700
Kundart 88 Privatkund

Viktigt att tänka på

 • Nya kunder ska läggas till i Kontakt!
 • Används för Sjukvårdspersonal, butikspersonal etc som produkter privat.
 • Ange alltid deras arbetsplats i fältet ”Er referens”.
 • Observera att personalpriserna måste ändras manuellt.
 • Viktig inställning - Leveranssätt: ”005 Ingen fraktkostnad” och Prislista 1 (som rabatter ska utgå från).

Observera!

Speciella inställningar som till exempel att skicka order-bekräftelse måste även skrivas in på leveransadress om kunden har särskild sådan.
Det läggs upp i meny 21. Leveransadress Kunder