Nätverk support

När nätverket har gått sönder

Nätverk support

Det är viktigt att skilja på Internet och kontorets Nätverk. Internet använder vi för att surfa, skicka e-post och anropa databaser i Tyskland. Internt på vårt kontor har vi ett slutet nätverk. I detta nätverk finns en server och flera skrivare.

På nätverket finns också flera program som vi använder dagligen. Lime och AS400 till exempel. Om Lime fungerar men inte AS400 betyder detta att det inte är några fel på nätverket utan att felet antagligen är lokaliserat i Tyskland.

Om Internet fungerar men du inte kan använda Lime eller AS400

  • Servern är i behov av underhåll
  • Fel på routern
  • Lokalt fel på enskild dator

Servern är i behov av underhåll
1. Logga in på servern (Åsa och Johnny har inloggningsuppgifter)
2. Kontrollera om det finns uppdateringar som måste installeras.
3. Stäng av servern, vänta 1 minut, sätt på servern igen

Fel på router
1. Kontrollera att routern har ström
2. Dra ur sladden, vänta 10 sek, stoppa tillbaka sladden

Lokalt fel på enskild dator
1. Om nätverket fungerar på andras datorer och endast enskilda datorer har problem löses detta oftast med att starta om datorn.

Viktigt att ha i åtanke är att vår server inte har något med nätverket att göra. Det är en dator som är kopplad till vårt nätverk precis som alla andra datorer. Det är routern som är hjärtat även i vårt nätverk på kontoret.

Om felet är nätverksrelaterat, kontakta Transfor Data

Personen som installerade vår server heter Gunnar. Be att få prata med honom. 

  • Gunnars mobil: 070-715 21 97