Växel support

När växeln inte fungerar

Växel support

Om växeln inte fungerar kan det bero på 3 saker

  • Fel på växeln
  • Driftstörning på telenätet
  • Lokalt fel på enskild anknytning

Fel på växel
1. På växeln (i skåpet inne i packrummet) finns en på- och avknapp. Stäng av växeln, vänta 10 sek, sätt på den igen. Det tar någon minut innan den kommer igång.

Driftstörning på telenätet
1. Kontrollera om det finns pågår någon registrerad driftstörning, klicka här
2. Kontakta Telavox, tel: 020-100 000 (uppge vårt org.nr)

Lokalt fel på enskild anknytning
1. Om bara en eller ett par anknytningar inte fungerar som de ska så prova att dra ut felefonsladden (main unit) och vänta 10 sekunder.
2. Prova att byta plats på den icke fungerande telefonen med en fungerande telefon. Då kan vi se om det är telefonen det är fel på eller telefonsladden.

Om felet har med växeln att göra, kontakta Telekompaniet

Personen som kan vår växel bäst heter Roberto. Be specifikt att han ska komma hit.