Reklamation

När strumpan gått sönder

Reklamation

Generella riktlinjer till kund

 • Kontrollera alltid produkten vid leverans. Ev. material- eller fabrikationsfel på kompressionsstrumpor upptäcks normalt vid första påtagningen.
 • Reklamationer ska meddelas och skickas till oss snarast möjligt.
 • Hantera dina strumpor varsamt och enligt bruksanvisningen. Observera att slitage eller handhavandefel inte är godkänd reklamation.
 • Reklamationer av kompressionsstrumpor ska hanteras av förskrivaren. Vi tar normalt sett inte emot reklamationer direkt från brukaren, förutom i de fall då brukaren själv beställt och betalat för produkten.

OBS! Särskilda regler gäller vid ”justering av material” inom Stockholms läns landsting SLL. Se rubrik nedan.

 • OBS! För att vi ska kunna hantera en reklamation måste använda strumpor vara nytvättade. Otvättade strumpor kommer att returneras till kunden utan åtgärd.
 • Vid retur av reklamation vänligen kontakta oss för ”frisvarsadress”.
 • Använd vår blankett för reklamationer som du hittar här (länk).

(OBS! Blankett är under framtagande.)

 • Vid frågor, kontakta kundservice via info@medi.se eller 08-96 97 98.
 • Vi följer europeisk RAL-standard och garanterar kompressionen i 6 månader vid användning enligt bruksanvisning (alltså ej slitage och handhavandefel).

Reklamationer inom Stockholm läns landsting (Onemed)

Alla reklamationer ska skickas direkt till oss. Onemed ska aldrig blandas in i dessa fall. Oavsett om reklamationen gäller standardstorlekar (standard) eller måttillverkat (MTM) börjar du som vanligt med att:

 • Kontrollera all orderinformation.
 • Kontrollera datumet när order gjordes.
 • Kontrollera kundkortet om där finns mer information.

Alla reklamationer av kompressionsstrumpor som beställts av en ordinatör måste hanteras av ordinatören. Vi tar inte emot reklamationer direkt av brukaren, förutom i de fall då brukaren själv beställt och betalat för produkten.

 • Om reklamationen sker inom Stockholms landsting måste ett justeringsreferensnummer från Onemed’s portal bifogas (Även fast vi kanske inte debiterar.).
 • Vid korrigering tas beslut om det går att åtgärda felet med ett byte av produkt eller ej. Om inte ska leverantören själva kontakta någon i kompressionsgruppen eller be förskrivaren göra en förskrivning på justering av förskriven produkt.
 • Vid problem med förskrivningar eller då förskrivaren inte vet hur man gör ska vi alltid be förskrivaren kontakta OneMed för hjälp.