Ofullständig order

Dokument för nedladdning

Ofullständig order

Ibland händer det att vi tar emot en order som inte är fullständigt ifylld

Vi måste då kontakta ordinatören och begära de saknade uppgifterna. För detta ändamål används nedanstående blankett.

Öppna blanketten och fyll i alla uppgifter du kan, samt vad som saknas. Spara blanketten i mappen "Ofullständiga beställningar" på servern. Maila eller faxa den sedan till ordinatören.