Landstingsportaler

Alla landsting har egna portaler

Instruktioner för landstingsportalerna

Alla landsting som har begärt det har möjlighet att få tillgång till en portal knuten till vår hemsida. På denna portal finns relevant information om de regler och villkor som gäller i det aktuella landstinget.

Portalerna är uppbyggda på så vis att innehållet som syns styrs genom det användarnamn som används för att logga in. En ordinatör från Gotland som loggar in med Gotlands användarnamn ser följaktligen endast information rörande Gotland. Allt annan är dolt.

Observera att alla landsting inte fått någon portal ännu. Endast Gotland, Skåne, VGR och Stockholm har portaler i nuläget. Fler tillkommer när landstingen begär detta eller när Johnny får tid att lansera dem.

Inloggningsuppgifter

LandstinganvändarnamnLösenord
Stockholms länstockholmmedi_01
Uppsala länuppsalamedi_03
Södermanlands länsormlandmedi_04
Östergötlands länostergotlandmedi_05
Jönköpings länjonkopingmedi_06
Kronobergs länkronobergmedi_07
Kalmar länkalmarmedi_08
Gotlands längotlandmedi_09
Blekinge länblekingemedi_10
Skåne länskanemedi
Hallands länhallandmedi_13
Götalands länvgrmedi_14
Värmlands länvarmlandmedi_17
Örebro länorebromedi_18
Västmanlands länvastmanlandmedi_19
Dalarnas ländalarnamedi_20
Gävleborgs längavleborgmedi_21
Västernorrlands länvnorrlandmedi_22
Jämtlands länjamtlandmedi_23
Västerbottens länvbottenmedi_24
Norrbottens lännorrbottenmedi_25