Konsignationslager

Ett konsignationslager är en form av ett externt lager, exempelvis lokaliserat på en avdelning på ett sjukhus.

Konsignationslager

Externa lager

Detta fungerar som så att vi förser en avdelning med x antal produkter i överenskomna storlekar och färger. Vi äger alltså lagret men i takt med att personalen på avdelningen plockar ut produkter från lagret åtar de sig att kontinuerligt göra återbeställningar för att hela tiden hålla lagret intakt.

  • 27 KB
  • 26 KB