Internet via iPhone

Surfa via telefonen

Internet via iPhone

Så här gör ni för att surfa på era datorer via era telefoner

Era telefoner är fantastiska. Med dessa kan ni surfa, maila och lyssna på musik via 3G och 4G-nätet (LTE). Ni kan dessutom surfa på era bärbara datorer och iPads via er telefons Internetuppkoppling.

Så här gör ni

Första gången

Dessa inställningar behöver ni bara göra en gång! Börja med att ta fram er iPhone. Gå till [Inställningar], sedan [Allmänt] och klicka på [Om]. Överst ser ni namnet på er telefon. Klicka på namnet och döp om er telefon, exempelvis förnamn + iPhone. Klicka sedan på [Klar] och gå tillbaka till början via de blå länkarna i övre vänstra hörnet [Allmänt] och [Inställningar].

1. Klicka på [Internetdelning] (under [Inställningar]) och välj att aktivera Internetdelning. På samma sida ser ni ett Wifi-lösenord.

2 a. Ta fram er dator. Längst ned till höger (vid klockan) finns en nätverksikon. Klicka på denna och leta efter en anslutning som heter samma sak som ni döpte er telefon till. Dubbelklicka på denna.

2 b. Ta fram er iPad. Gå till [Inställningar] och klicka på  [Wifi]. Leta efter en anslutning som heter samma sak som ni döpte er telefon till. Klicka på denna.

3. Ni kommer att behöva ange ett lösenord. Skriv in lösenordet som visas på er telefon (se punkt 1). Om ni har möjlighet så välj gärna att spara lösenordet så behöver ni inte skriva in det igen.

Avancerat

Om ni vill kan ni välja ett annat lösenord på er telefons internetdelning. Detta gör ni genom att klicka på lösenordet (se punkt 1). Nu får ni välja ett nytt lösenord. För säkerhets skull bör ni blanda siffror och stora och små bokstäver.