Kurser i Blekinge

Anmäl dig idag

Kurser i Skåne - Kurser i Skåne

Introduktion i justerbar kompression

Allt fler upptäcker fördelarna med justerbar kompression jämfört med traditionell bandagering i samband med ödemreducering. Produkterna är nu upphandlade i ditt landsting så ta chansen att lära dig mer!

Oavsett om du vill reducera ett ödem för att påskynda läkningen av ett venöst bensår eller om du vill minska ett lymfödem inför ordination av kompressionsstrumpor så erbjuder circaid justerbar kompression en effektiv lösning för dig.

Den stora fördelen är det integrerade BPS-systemet som visar exakt vilken kompression som applicerats. Du slipper gå på känsla och behöver inte använda dyra mätinstrument för att kontrollera kompressionen. I takt med att ödemet sedan minskar justeras bandaget för att bibehålla rätt kompression vilket bidrar till en mycket effektiv ödemreducering. Handhavandet är så enkelt att många brukare klarar att ta på och av, samt justera, materialet helt på egen hand.

Kostnad
Kursen är helt kostnadsfri. Allt material ingår. Vi bjuder på fika.

Vi har inga aktuella kurser planerade i Blekinge för tillfället.
Vill du arrangera en kurs på din arbetsplats? Kontakta oss för mer information.  

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0