Kurser i Västra Götaland

Anmäl dig idag

Kurser i Västra Götaland

Kursledare: Birgitta Severin

Arbetar du med medicinska kompressionsstrumpor?

Bli diplomerad måttagare och lär dig grunderna i korrekt mätning och hur du väljer rätt storlek och material.

Vår kurs "Diplomerad måttagare" ersätter den tidigare kursen "Att Mäta och Välja Rätt" och vänder sig till dig som vill lära dig grunderna eller fräscha upp kunskaperna kring mätning och beställning av rundstickade medicinska kompressionsstrumpor. Du lär dig att mäta rätt och utifrån de tagna måtten bedöma exakt vilken storlek som passar – eller om kompressionsstrumporna behöver måttillverkas. Kursen omfattar även ett praktiskt moment där kursdeltagarna mäter på varandra. Därefter går vi igenom beställningsrutiner i vår e-shop. Efter kursen får du ett diplom som visar att du har de grundläggande kunskaperna i att mäta, välja och beställa rundstickade medicinska kompressionsstrumpor.

Givetvis kommer du även att få känna och klämma på olika material och få svar på just dina frågor av vår kursledare.

Introduktion i justerbar kompression

Allt fler upptäcker fördelarna med justerbar kompression jämfört med traditionell bandagering i samband med ödemreducering. Produkterna är nu upphandlade i ditt landsting så ta chansen att lära dig mer!

Oavsett om du vill reducera ett ödem för att påskynda läkningen av ett venöst bensår eller om du vill minska ett lymfödem inför ordination av kompressionsstrumpor så erbjuder circaid justerbar kompression en effektiv lösning för dig.

Den stora fördelen är det integrerade BPS-systemet som visar exakt vilken kompression som applicerats. Du slipper gå på känsla och behöver inte använda dyra mätinstrument för att kontrollera kompressionen. I takt med att ödemet sedan minskar justeras bandaget för att bibehålla rätt kompression vilket bidrar till en mycket effektiv ödemreducering. Handhavandet är så enkelt att många brukare klarar att ta på och av, samt justera, materialet helt på egen hand.

Kostnad
Samtliga kurser är helt kostnadsfria. Allt material ingår.

Hur användbar är den här artikeln?