Föreläsningar

Föreläsare

 

Moderator: Sara Svensson

Produktspecialist, Dipl. Sjukgymnast & Leg. Lymfterapeut
medi Sweden AB

Mats Bjellerup

Docent, överläkare, specialitetsföreträdare
Helsingborgs lasarett
Ämne: Behandling av ben- och fotsår

Nina Linnitt

Clinical Manager, Vascular & Lymphology Division, medi UK Ltd
Ämne: Juxtacures for healing ulcers, case studies and discussion
OBS! Föreläser på engelska

Maria Ewald

Vårdutvecklingschef på OneMed och ansvarig för ett sårteam som analyserar och effektiviserar bensårsbehandling inom sjukvården i hela Sverige.

Hur användbar är den här artikeln?