Denna webbplats använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse. Fortsätt om du accepterar detta eller ta reda på mer om cookies.

Lymfödem

Vad orsakar lymfödem?

Vårt lymfsystem är anslutet till hjärt-kärlsystemet och uträttar funktioner för vår organism som är precis lika viktiga som själva hjärt-kärlsystemet. Det spelar en avgörande roll för immunsystemets funktion. Så länge vi är friska lägger vi knappt märke till lymfsystemet. Vi brukar inte tänka på det förrän det är något fel på det, exempelvis när lymfödem uppstår.

Vad är det egentligen? Lymfödem uppstår när lymfvätskan inte kan flöda mot hjärtat som den ska utan ansamlas i vävnaderna. Man kan jämföra det med en slags trafikstockning. Armar och ben svullnar upp och det bildas ödem, det vill säga kronisk svullnad.

Med rätt behandling och en positiv inställning går det emellertid att leva ett näst intill normalt liv. En sak är säker: det finns sätt att hålla lymfödem i schack och njuta av livet ändå.

Kroppens eget system för att göra sig av med ”farligt avfall”

Lymfsystemet kan jämföras med ”avyttring av farligt avfall” eftersom det transporterar bort avfallsprodukter från kroppen. Sådana produkter kan till exempel vara proteiner, nedbrytningsprodukter från ämnesomsättningen, inflammatoriska produkter eller fett från bukhålan. Lymfsystemet löper längs blodkärlen och täcker hela kroppen som ett nät.

Varje dag transporterar det upp till fyra liter renad lymfa tillbaka in i blodcirkulationen. Lymfödem kan utvecklas om lymfdränaget avbryts eller försämras. Det finns så många olika behandlingsalternativ att välja på idag att du kan leva ett nästan helt normalt liv trots lymfödem.

Former

Det finns två former av lymfödem: primärt och sekundärt lymfödem:

Primärt lymfödem: 
Primärt lymfödem är medfött. Det orsakas vanligtvis av att lymfkanalerna eller lymfknutorna inte har utvecklats på rätt sätt.

Sekundärt lymfödem: 
Sekundärt lymfödem är inte medfött utan utvecklas under patientens livstid. Det kan bero på exempelvis operationer, infektioner eller skador.

Tecken och symtom

Det så kallade Stemmers tecken är ett pålitligt diagnostiskt tecken på lymfödem. Försök att dra upp ett hudveck (till exempel ovanför tån). Om det är svårt, eller till och med omöjligt, talar vi om ett ”positivt Stemmers tecken”.

Detta tyder på lymfödem. Andra tecken på lymfödem är djupare naturliga hudveck ovanför lederna, svullnad på hand- och fotryggarna samt stram hud.

Stadier

Lymfkärlen är redan skadade, men det finns ännu ingen synlig svullnad.
Svullnad utvecklas under dagens lopp, men den försvinner helt eller delvis när du placerar extremiteten i högläge. Om du trycker på vävnaderna med ett finger bildas en grop som är kvar en stund.
Svullnaden är kvar även om du tar längre vilopauser. Huden är hård och det hjälper inte längre att placera extremiteten i högläge. Det är svårt eller till och med omöjligt att åstadkomma en grop i huden.
Utmärks av svullnad och hudförändringar (till exempel i form av små blåsor som läcker lymfvätska). En annan form av denna svullnad kallas elefantiasis.
Men i samtliga fall är det tillrådligt att söka läkare i ett tidigt skede (redan i det första stadiet). Läkaren kan rekommendera lämplig behandling och se till att ödemet inte förvärras, utan minskas eller åtminstone är oförändrat. På så sätt kan du förhindra att ödemet utvecklas till stadium 3.

Lymfödem efter bröstcanceroperation

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Över 70 000 nya fall upptäcks varje år.*

I genomsnitt drabbas 20 till 30 % av patienterna av bröstcancerrelaterat lymfödem efter avlägsnande av lymfknutorna i armhålan och åtföljande strålbehandling.**

Riskfaktorer

Patienter med cancer måste ofta få strålbehandling av sina lymfknutor eller också avlägsnas lymfknutorna helt och hållet. Detta påverkar naturligtvis hela lymfsystemet, så att ödem kan utvecklas. Andra faktorer såsom ålder eller bara det faktum att vara kvinna kan gynna uppkomsten av lymfödem.

I många fall utvecklas lymfödem även från en tidigare venös sjukdom kombinerat med för lite motion. Det finns många orsaker, men de goda nyheterna är att det finns effektiva behandlingsalternativ som ger lymfpatienter livskvaliteten tillbaka.

Prevention

Har du lymfödem? Var uppmärksam på de små sakerna i vardagen. De bidrar till att hålla ditt ödem under kontroll. Du bör till exempel använda bekväma kläder som inte sitter åt. Rengör och vårda din hud noga och använd endast pH-neutrala substanser. Väger du ett par kilo för mycket? Försök gå ner i vikt. Du kan till exempel be din läkare eller ditt sjukförsäkringsbolag om gymnastik- och träningsprogram som gör att svullnaden minskar i extremiteterna. Hemma bör du skydda dig mot skador på naglar och hud. Undvik stress och extrem kyla, eftersom båda dessa drar ihop kärlen. Aktiviteter som utvidgar kärlen, till exempel att solbada länge, basta eller ta ett varmt bad, rekommenderas inte heller. Manuellt lymfdränage har en positiv effekt på lymfsystemet, men undvik däremot knådande massage. Den kan göra att den drabbade delen av din kropp blir överbelastad. Sist men inte minst bör du använda kompressionsplagg varje gång du motionerar (till exempel under sportaktiviteter).

Att leva med lymfödem – utbildning, terapi, livskvalitet

Lymfödem förändrar livet. För patienten är den kroniska sjukdomen en ständig följeslagare genom alla aspekter av livet. Men vad är det bästa sättet att hantera sjukdomssymtomen? Vilken behandling passar bäst? Hur kan jag leva ett normalt liv trots lymfödem? Filmen ”Living with Lymphoedema – Education, Therapy, Quality of Life” från medi ger konkreta svar och praktiska tips för vardagen.

Hur kan lymfödem behandlas?

Lymfödem är en kronisk sjukdom. Med korrekt och framförallt långvarig behandling uppnås emellertid mycket goda resultat. CPD (Complex physical decongestive therapy, på svenska ”komplex fysisk avsvällande behandling”) har visat sig vara särskilt framgångsrik. Som namnet antyder är målet att först få ned svullnaden i de drabbade extremiteterna.

I början ligger fokus på hudvård och hygien. Rengör och vårda de drabbade områdena noga. Därefter utför terapeuten manuellt lymfdränage varefter ett kompressionsbandage appliceras. Detta främjar återflödet av lymfvätska under denna fas. Utan bandagen skulle ödemet återkomma efter ungefär två timmar. Som en del av avsvällningsprocessen är det viktigt att du rör på dig – helst direkt efter det manuella lymfdränaget och med bandagen på.

När avsvällningsfasen är slutförd inleds den andra fasen: underhållsfasen. De fyra komponenterna är desamma som vid avsvällning: hygien, lymfdränage, kompression och fysisk aktivitet. Men nu ersätts kompressionsbandaget med ett kompressionsplagg. Oftast används flatstickade kompressionsstrumpor för detta. De är strumpor med söm som är tillverkade av mindre elastiskt, styvare material än rundstickade plagg. Rundstickade strumpor används oftare för venösa sjukdomar såsom åderbråck.
Målet är att minska omkretsen på de drabbade extremiteterna. I den första fasen av CPD (komplex fysisk avsvällande behandling), utförs alltså manuellt lymfdränage över hela kroppen en eller två gånger dagligen för att främja vätsketransport bort från vävnaderna. Ett kompressionsförband appliceras efter varje behandlingsomgång. Den avsvällande behandlingen kompletteras dessutom med särskilda övningar. När behandlingen påbörjas så intensivbehandlas hudåkommor såsom sprickor eller fotsvamp eftersom en inflammation kan åstadkomma ytterligare skada. Konsekvent hudhygien och hudvård är även viktigt i senare skeden. Endast pH-neutrala rengöringsprodukter och krämer bör användas.

Den första fasen med komplex fysisk avsvällningsbehandling varar i cirka tre till sex veckor. Varaktigheten för den enskilda patienten beror på hur framgångsrik behandlingen är. När omkretsen på de drabbade områdena av kroppen inte kan minskas mer, så går man över till underhållsfasen.
Målet med fas 2 vid komplex fysisk avsvällande behandling (CPD) är att upprätthålla framgången och resultaten som uppnåtts i fas 1. Under denna behandlingsfas bör manuellt lymfdränage ges minst en gång i veckan på vintern och två gånger i veckan på sommaren. Kompressionsbehandling understöds fortfarande med kompressionsplagg/armstrumpor/handskar och tåhättor. De andra behandlingsåtgärderna, till exempel särskild hudvård och fysiska övningar, får inte heller försummas under den här fasen.

Lymfdränage – ”Massage” för avsvällning

Manuellt lymfdränage är en särskild form av massage som ges för att öka transportkapaciteten i lymfsystemet. Det ges inte bara för den drabbade kroppsdelen, utan alltid för hela kroppen.

Massagen börjar vid halsen där de stora lymfuppsamlingskärlen mynnar ut i venerna bakom nyckelbenen. Detta stimulerar flödet av lymfa i de stora lymfkärlen och underlättar transport i de mindre kärlen. Därefter behandlas överkropp och extremiteter.

Flatstickade kompressionsplagg för underhåll

Flatstickade kompressionsplagg utövar konstant tryck på armen eller benet i underhållsfasen. De kryper inte in i hudveck, vilket kan leda till åtsnörning.

Det är viktigt att använda plagget regelbundet. Det är en förutsättning för att hålla ödemet i schack och se till att det inte sprider sig. Läkemedel kan tas som tillägg för att behandla ödem – din läkare avgör om det behövs.

Sammanfattningsvis kan man säga att lymfödem inte går att bota helt. Man kan dock uppnå mycket goda resultat med CPD. Idag finns kompressionsplagg även i moderiktiga färger och mönster, vilket gör att patienter är mer benägna att använda dem än förut.
Ta svullnaden i dina armar och ben på allvar och tala med din läkare. Sök efter en läkare med den extra kvalifikationen venspecialist (flebolog) eller expert inom lymfologi (lymfolog) när du letar efter en lämplig specialist. Dessa läkare specialiserar sig på sjukdomar i venerna och lymfsystemet och deltar i kontinuerlig yrkesmässig utveckling inom detta specialistområde. Därefter ordinerar läkaren den behandling som beskrivs här (t.ex. manuellt lymfdränage eller kompressionsplagg) om det behövs.
* www.krebsdaten.de
** Deutsche Krebsgesellschaft e.V. (2008): Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms, Germering, München: W. Zuckschwerdt Verlag.

Produkter från medi

mediven 550 ben
 • Maximal materialstabilitet
 • Optimal vid svåra indikationer
 • Massor av färger & mönster
ej tillgänglig på nätet
mediven sensoo
 • Attraktivt & mjukt material
 • Introduktion till flatstickat
 • Material som andas
ej tillgänglig på nätet
mediven 550 arm
 • Högt & stabilt arbetstryck
 • Perfekt vid svårare lymfödem
 • Helt fri från bomull & latex
ej tillgänglig på nätet

Mer information

Hur känner man igen ett lymfödem?

En svullnad behöver inte innebära att du har fått lymfödem, men det kan vara bra att vara uppmärksam på en svullnad som inte går ned. Ett lymfödem måste nämligen behandlas så snart som möjligt. Annars kan svullnaden förvärras.

Lymfödem kan uppkomma efter operativa ingrepp, behandling av bröstcancer eller olika former av skador på lymfsystemet. Lymfödem som uppkommer på detta sätt kallas sekundära lymfödem. Man kan även födas med nedsatt förmåga i lymfsystemet. Detta kallas primärt lymfödem.

Det finns ett enkelt test som i över 80% av fallen kan avslöja om svullnaden är ett lymfödem*. Det kallas Stemmers Tecken och går ut på att man försöker klämma ihop huden vid tå- eller fingerbasen för att skapa ett hudveck. Om detta inte går på grund av att huden är för svullen och stram innebär detta ett så kallat Positivt Stemmers tecken. Det finns då anledning att misstänka att svullnaden beror på lymfödem.

Det bör tilläggas att djupare, naturliga hudveck, särskilt över lederna i basen av tårna och fingrarna, och svullnad över fot- eller handrygg kan vara ett tecken på sjukdomen.

Viktigt att tänka på: Ett positivt Stemmers tecken är i princip alltid ett tecken på lymfödem diagnos. Däremot är ett negativt Stemmers tecken inte någon garanti för att man inte har lymfödem.

Övriga vanliga tecken på lymfödem:

 • asymmetrisk svullnad (symmetrisk svullnad kan förekomma)
 • djupare, naturliga hudveck, särskilt över finger- och tåbaser
 • ofta förekommande svullnad över fot- eller handrygg
 • huden är vävnadsökad och stram

Vad gör jag om jag misstänker lymfödem?

Kontakta sjukvården snarast och försök att få en bedömning av diplomerad lymfterapeut, alternativt medicinsk lymfterapeut.
* Källa: Lympho-Opt-Klinik, Hohenstadt

Vad är egentligen lymfödem?

Ett lymfödem är en svullnad i kroppen som inträffar när lymfsystemet av olika orsaker inte klarar att transportera bort lymfvätskan. Lymfödem delas upp i två olika grupper:

Primärt lymfödem är medfött och beror vanligtvis på ärftliga missbildningar i eller frånvaron av lymfkärl. Missbildningar i lymfkörtlar kan också vara orsaken till kongenitalt lymfödem. Primärt lymfödem uppträder oftast före 35 års ålder.

Sekundärt lymfödem orsakas av olika anledningar. Ibland som en effekt av inflammationer då mer lymfvätska bildas än vad lymfkärlen har kapacitet att transportera. Vanligtvis uppkommer dock ett sekundärt lymfödem i samband med skador på lymfkärlen. Dessa skador kan orsakas av operationer, exempelvis vid bröstcancer eller prostatacancer där operation och strålbehandling skadar lymfkärl och då lymfknutor tas bort.
 

Hur fungerar lymfsystemet?

Lymfsystemet hjälper kroppen att försvara sig mot olika typer av infektioner.

Lymfsystemet består bland annat av ett nätverk av lymfkärl i vilka lymfvätskan transporteras till kroppens olika lymfkörtlar. Lymfkörtlarna filtrerar lymfvätskan och förstör bakterier, tumörceller och andra främmande partiklar. Renad lymfvätska lämnar sedan körteln och går vidare i lymfsystemet. 

Varje dygn proceras 2-4 liter lymfvätska. När lymfsystemet inte fungerar som det ska kan lymfvätskan stanna kvar i vävnaden vilken orsakar en svullnad, ett så kallat lymfödem.

Manuellt lymfdränage

Lymfmassage är en speciell form av massage som hjälper till att transportera bort lymfvätska.

Lymfmassage kallas även manuellt lymfdränage. Syftet är att leda bort lymfvätska från svullna områden med skadade lymfknutor till friska områden där vätskan kan tas om hand. Man arbetar med lätt beröring och bearbetar vätskan försiktigt i den riktning man önskar.

Lymfmassage påbörjas alltid kring halsregionen (såvida det inte finns kontraindikationer för detta). Här, i nacke och halsområdet, finns nämligen de stora lymfstammarnas avflöde till höger och vänster venvinkel. Den manuella terapin stimulerar och underlättar lymfflödet in i de stora lymfstammarna från de mindre lymfkärlen. Efter avslutad halsstimulering behandlar man sedan den affekterade kroppsdelen.

Det är viktigt att påpeka att du som har lymfödem bör kontakta en utbildad medicinsk lymfterapeut för lymfmassage. Den form av lymfmassage som vanliga massageinstitut erbjuder vänder sig till friska människor.

Behandling med flatstickade strumpor

När en behandling, exempelvis ett manuellt lymfterapi, har minskat svullnaden bibehålls resultatet med medicinska kompressionsstrumpor. För detta ändamål används så kallade flatstickade kompressionsstrumpor med söm (mediven mondi, mediven 550). Dessa är kraftigare och lågelastiska till skillnad från rundstickade kompressionsstrumpor (utan söm) som används till venrelaterad problematik. Det kraftigare materialet gör att kompressionen når djupare ned i vävnaden och den låga elasticiteten gör att strumpan fyller sin funktion även när musklerna i benet arbetar.


Det flatstickade materialet är dessutom mer slitstarkt och är lättare att ta på än de tunnare materialen i rundstickade kompressionsstrumpor. Eftersom ett flatstickat material dessutom är kraftigt och lågelastiskt kryper det inte in i kroppens hudveck.

Flatstickade kompressionsstrumpor måttsys med millimeterprecision enligt patientens egna individuella mått. De finns tillgängliga i ett brett spektrum av utföranden vilka i sin tur kan anpassas i princip hur som helst. En perfekt tillverkad flatstickad kompressionsstrumpa kännetecknas av perfekt passform med exakt korrekt tryckprofil.

Perfekt passform är ett måste för att uppnå optimal effekt med flatstickade kompressionsstrumpor. På grund av detta bör måttagning och ordination göras av erfaren vårdpersonal (lymfterapeut, sjukgymnast).

Behandling med justerbar kompression

Framgångsrik behandling av lymfödem inleds alltid med att minska ödemet i så stor grad det är möjligt. Därefter används medicinska kompressionsstrumpor för att bibehålla resultatet.

Traditionellt sett har man använt bandagering med olika lindningstekniker för att få ned svullnaden. Traditionell bandagering innebär att brukaren lindas med elastiska bandage. nackdelen är att det är svårt att dels applicera rätt kompression och dels få kompressionen korrekt avtagande. Det är vanligt att bandagen lossnar och glider ned i väntan på ny bandagering.

Bandagering har dock många nackdelar och det är först nu det finns ett bättre och mer ekonomiskt alternativ.

Vi rekommenderar istället vårt sortiment av justerbar kompression. Detta är en sorts öppen kompressionsstrumpa som försluts med kardborreband. I takt med att ödemet minskar justeras kardborrebanden vilket innebär att ödemet aldrig får chans att öka i storlek. Integrerade markeringar i materialet visar exakt vilken kompression som applicerats.

Övriga fördelar:
 • Till skillnad från traditionell bandagering har ett justerbar kompression en hållbarhetstid på mellan 6-12 månader.
 • Justerbar kompression är så enkel att ta på och av att brukaren i många fall klarar detta på egen hand.
 • Justerbar kompression sparar tid och resurser åt sjukvården samtidigt som brukaren tillåts ta kontroll över sin behandling.

Och ditt lymfödem

Förutom medicinsk behandling såsom lymfmassage, justerbar och medicinsk kompression är det viktigt att du tar hand om dig själv och ditt lymfödem.

Hudvård

Exempelvis kan hudens egen förmåga att återfukta sig själv försämras vilket i kombination med daglig användning av medicinska kompressionsstrumpor kan innebära en torr och skör hud som lätt skadad. Du bör därför ta hand om din hud och smörja den noga så att den återfuktas och förblir smidig.

Motion

Alla mår bra av att lätt motion och så även du som har lymfödem. All aktivitet i vatten är särskilt lämplig eftersom vattnet ger dig ett naturligt avtagande tryck, precis som om du använde en kompressionsstrumpa. Tack vare vattenmotståndet får du också mjuk och skonsam träning utan risk för belastningsskador. Vid behov kan du även använda kompressionsstrumpor även i vattnet. Tänk bara på att tvätta ur dem noga efteråt.

Stavgång är en annan mycket hälsosam aktivitet där du tränar hela kroppen. I princip vem som helst, oavsett ålder, kan gå stavgång. Allt som behövs är ett par bekväma skor och stavar, sedan är det bara att bege sig ut i naturen (vilket bara det har en stärkande effekt på hälsan). Stavgång har flera positiva egenskaper för ditt hjärta, din blodcirkulation och din uthållighet.

Kost

En sjukdom innebär alltid en påverkan på kroppen och den behöver därför bra byggstenar för att orka kämpa. Undvik halvfabrikat och börja laga mer mat från grunden. Att äta hälsosamt och nyttigt får dig att må bra på många plan, inte bara rent fysiskt. Det finns mycket att lära om vår kost och många sätt att äta bra. Hitta ditt sätt.

Andas rätt

Stress är en stor negativ faktor för dig och ditt lymfödem. Ett bra sätt är att ta några djupa andetag. Andas in genom näsan och fyll hela lungorna med luft så känner du snart hur pulsen saktar ned. Det är ingen slump att vi ber en stressad person att ta några lugna andetag. När vi är stressade andas vi nämligen kort och ytligt. Förstärk andetagen med änglavingar: När du andas in lyfter du armarna ovanför huvudet, håll andan och när du andas ut låter du armarna falla ned i en cirkel-rörelse. Detta skapar en pumpeffekt i bröstkorgen som underlättar det venösa återflödet och aktiverar lymfsystemet.

Kan man bota lymfödem?

Kunskapen kring lymfsystemet och lymfödem har generellt sett varit eftersatt, men på senare tid har forskningen kommit igång. Det är möjligt att vi i framtiden kan lära oss att bota lymfödem, men i dagsläget är lymfödem en kronisk diagnos.

Lindring

Det är viktigt att ta hand om sig själv och sitt lymfödem. Kompressionsstrumpor är den viktigaste faktorn eftersom de håller lymfödemet under kontroll. Att hålla vikten och äta nyttigt är också viktiga faktorer att tänka på, liksom regelbunden motion. Nyckeln är att ta kontroll över sitt lymfödem och inte låta lymfödemet ta kontroll över sitt liv.

Kirurgi

När varken justerbar kompression, manuellt lymfdränage eller kompressionsstrumpor klarar att reducera ödemet kan ett kirurgiskt ingrepp vara ett sätt att reducera ödemet. Det är viktigt att påpeka att ingreppet endast lindrar lymfödemet och inte botar det. Efter ingreppet är det oerhört viktigt att dagligen använda kompressionsstrumpor för att bibehålla reduceringen.

Låt inte ditt lymfödem styra ditt liv

Lymfödem är en kronisk sjukdom och någonting du måste acceptera att du kommer att leva med. Det är dock viktigt att du tar kontroll över ditt ödem och inte låter lymfödemet styra och begränsa ditt liv. Alla är vi olika och det är därför viktigt att du lär känna ditt ödem och förstår hur det reagerar i olika situationer.

På samma sätt som det är viktigt att känna till sådant som är bra för dig, exempelvis hudvård, motion och kost, så är det viktigt att känna till sådant som är mindre bra för dig.

Stress

Stressrelaterade situationer bidrar till att kärlen drar ihop sig vilket kan försämra lymfsystemets funktion och öka svullnaden.

Skador på huden

Skrubbsår, skärsår, stick, rivmärken och bett från husdjur måste behandlas omgående för att undvika konsekvenser såsom rosfeber.

Hög värme

Balansera ditt bastubad, försök att komma underfund med hur varmt och hur länge du kan vara i bastun. Täck den svullna kroppsdelen med en våtkall frottéhandduk.

Massage

Informera din massör att du inte vill bli masserade på din svullna kroppsdel med alltför hårda tag. Mjuka händer rekommenderas där.Det är stor skillnad på klassisk massage och manuell lymfterapi.

Semester på varmare breddgrader

Om ditt lymfödem blir sämre i värme utomlands, se till att komma på hur du bäst balanserar svullnaden. Det är du själv som känner din svullnad bäst och hur den reagerar i olika sammanhang.

Djupa andetag hjälper lymfsystemet

Det är ingen slump att vi ber en stressad person att ta några lugna andetag. När vi är stressade andas vi nämligen kort och ytligt. Försök istället att ta djupa och långsamma andetag. Andas genom näsan och fyll hela lungorna med luft så känner du snart hur pulsen saktar ned.

Förstärk andetagen med änglavingar: När du andas in lyfter du armarna ovanför huvudet, håll andan och när du andas ut låter du armarna falla ned i en cirkel-rörelse. Detta skapar en pumpeffekt i bröstkorgen som underlättar det venösa återflödet och aktiverar lymfsystemet.

En utgåva av medi post handlar om vikten av avslappning, läs den direkt på skärmen genom att klicka här.

Unna dig en paus

Har du ett stillasittande arbete? Unna dig och ditt lymfsystem en liten paus med några enkla övningar. Det krävs inte mycket för att sätta fart på lymfsystemet.

Egenövningarna är exempel på rörelser som syftar till att dra ihop och sträcka ut kroppens muskler. Övningarna förstärker kroppens naturliga pumpeffekter vilket aktiverar blodcirkulationen och lymfsystemet.

Egenövningar för arm som väcker ditt lymfsystem

Egenbehandling i kombination med medicinsk behandling är nyckeln bakom en högre livskvalitet med lymfödem.

Lymfmassage, justerbar kompression och medicinska kompressionsstrumpor är en viktig del i behandlingen av lymfödem. Viktigast är dock din egenbehandling. Att du lever hälsosamt och att du på egen hand behandlar ditt lymfödem.

I detta avsnitt visar Pia Bergholm, produktchef på medi Sweden samt leg. sjukgymnast & medicinsk lymfterapetut, några enkla övningar som du kan göra varje morgon för att väcka aktiviteten i ditt lymfsystem.

Egenövningar för ben som väcker ditt lymfsystem

Egenbehandling i kombination med medicinsk behandling är nyckeln bakom en högre livskvalitet med lymfödem.

I den sista delen i vår serie om lymfödem visar Pia Bergholm, produktchef på medi Sweden samt leg. sjukgymnast & medicinsk lymfterapetut, egenbehandling för dig med lymfödem i ben.

Liksom egenbehandlingarna för arm är detta några enkla och grundläggande övningar som du kan göra varje morgon för att väcka aktiviteten i ditt lymfsystem. Egenbehandling i kombination med medicinsk behandling är nyckeln bakom en högre livskvalitet med lymfödem.