Denna webbplats använder cookies för att förbättra din shoppingupplevelse. Fortsätt om du accepterar detta eller ta reda på mer om cookies.

Hjärt kärlsystemet

Hjärtat som navet


Hjärtat är navet mellan de två cirkulationssystemen i kroppen. Hjärtat är en så kallad ”ihålig muskel” som är indelad i vänster och höger sida, avdelade från varandra med en skiljevägg.

Lungcirkulation
I den mindre lungcirkulationen transporteras det syrefattiga blodet från höger kammare genom lungartären och in i lungorna, där det syresätts innan det flödar längs lungvenerna till vänster förmak. Härifrån pumpas det genom vänster kammare och aorta in i den större kroppscirkulationen.

Kroppscirkulationen
Den vitt förgrenade kroppscirkulationen försörjer alla organ och områden i kroppen med syrerikt blod. Det använda blodet (syrefattigt) flödar tillbaka in i venerna till hjärtat mot tyngdkraften, där det passerar genom övre hålvenen och tillbaka in i höger förmak. Därifrån startar samma cykel om igen.

De två cirkulationssystemen är anslutna till varandra och fungerar endast så länge de arbetar parallellt. Det är anmärkningsvärt att trycket i de två cirkulationssystemen skiljer sig åt. Det faktum att trycket i kärlen i kroppscirkulationen är högre än i lungcirkulationen beror på de olika blodvolymerna.

Hjärtat är ungefär 12 till 13 cm långt och ungefär 9,5 till 10,5 cm brett. Det kan rymma ungefär 600 till 1 000 ml blod och väger i genomsnitt 280 till 320 g. Blodvolymen som transporteras varje gång hjärtmuskeln drar ihop sig i vila (slagvolym) uppgår till cirka 70 ml.

Mer information