Woman man hiking Outdoor

605 Knäortos

Knäortos med stålspiraler & patellaöppning

  Medicinska specifikationer

Knäortos med stålspiraler & patellaöppning

Samma egenskaper som 603, med två mediala och laterala stålspiraler, samt med öppen patella.


Funktioner

Avsedd användning

medi Kniebandage är ett knäbandage för kompression av mjukdelarna.

Information

Storlekar

1
2
3
4
5
6
7

Medicinska specifikationer

Indikationer

Samtliga indikationer där det krävs kompression av mjukdelarna kring knät, som t.ex.

  • Lindriga instabiliteter
  • Ledutgjutningar och svullnader
  • Artros och artrit

Kontraindikationer

Hittills inga kända.

Mer information