medi. I feel better.

Välkommen till medi Sweden AB.

Vi levererar medicinsk kompression till Sveriges regioner och kommuner. Vårt sortiment uppfyller alla medicinska riktlinjer och även brukarens krav på komfort och funktion - i massor av färger. 

medi. I feel better.

medi Sweden AB

Vår målsättning är att utveckla marknadens allra främsta kompressionsprodukter. Våra produkter uppfyller därför inte bara alla medicinska krav och riktlinjer utan även brukarens krav på funktion och komfort. Vi vill göra produkter som gör medicinsk nytta samtidigt som brukarens livskvalitet ökar. Detta gör vi genom att kombinera över 60 års erfarenhet och kunskap med innovativa lösningar och avancerad, modern teknik.