Kompressionsstrumpor för behandling av lipödem och lymfödem

Kompressionsstrumpor för behandling av ödem

Kompressionsstrumpor för behandling av lipödem och lymfödem

Kompressionsstrumpor från medi för behandling av ödem

Flatstickade medicinska kompressionsstrumpor används vid behandling av lipödem och lymfödem i armar och ben. Syftet är att bibehålla ödemreduceringen efter exempelvis lymfdränage eller behandling med justerbar kompression samt att främja återflödet av den lymfatiska vätskan.

Kompressionsstrumpor används vid lipödem för att bromsa eller till och med stoppa ödemets utveckling

Användning av kompressionsstrumpor vid behandling av ödem

Lymfödem innebär att vätska läcker ur kärlsystemet i vävnaderna och orsakar en svullnad. Lymfödem kan vara medfött eller uppstå som följd av en skada eller operation och kan orsakas av hjärtsvikt, njursvikt eller levercirros.

Läkemedel som kortison eller antidepressiva medel kan också bidra till uppkomsten av lymfödem.

Läkare ordinerar medicinska kompressionstrumpor för behandling av lip- och lymfödem, vilka sedan förskrivs av sjukvårdspersonal. Det är viktigt att kompressionsstrumporna passar perfekt. Om brukaren inte passar in på någon av våra standardstorlekar så måttillverkas kompressionsstrumporna exakt enligt brukarens individuella mått.

medi's medicinska kompressionsstrumpor för behandling av lymf- och lipödem särskiljer sig genom att de inte bara uppfyller alla medicinska riktlinjer, de är dessutom attraktiva och komfortabla att använda. Som exempel kan nämnas trendiga färger och integrerade mönster. Vi vet att om brukaren trivs i sina medicinska kompressionsstrumpor så kommer de att användas i högre utsträckning.