Standard eller måttsydd?

Korrekt avtagande kompression

medi - world of compression

För att en medicinsk kompressionsstrumpa ska kunna ge bästa möjliga effekt krävs att passformen är optimal

Den ska varken sitta för löst eller så hårt att den skär in. Våra medicinska kompressionsstrumpor finns i 7 standardstorlekar (I-VII), var och en i 2 längder, dvs 14 storlekar. Med hjälp av ett flertal omfångs- och längdmått kontrolleras om användaren passar in på någon av standardstorlekarna. Avviker några av måtten så måttillverkar vi strumporna.

Hur vet jag vilken storlek som passar?

Jämför de mått du har tagit med vår måttabell. Utgå alltid från vristens omfångsmått, det så kallade cB-måttet. Här är kompressionen som högst och strumpan måste därför sitta perfekt. Av denna anledning är också intervallet som minst just på detta mått. När du hittat storleken som vristmåttet passar in på jämför du resten av måtten. Bara när användarens samtliga mått passar in i intervallen för en standardstorlek kan denna storlek väljas. Om något av måtten avviker så bör strumpan måttillverkas.

Varför så många mått?

De mätpunkter som krävs för att göra en storleksbedömning är specificerade enligt en medicinsk standard. Vi, liksom alla tillverkare, måste följa denna standard för att få leverera medicinska kompressionsstrumpor till landstingen i Sverige. De olika måtten är också ett sätt att säkerställa att strumpan passar perfekt på användaren och kan ge maximal medicinsk effekt. Först när du vet att alla mått passar in på en standardstorlek kan du välja denna. Avviker något av måtten behöver vi samtliga mått för att kunna måttillverka strumpan.

Avtagande kompression

Med avtagande kompression menas att kompressionen är som högst vid vristen. Trycket avtar sedan gradvis ju högre upp på benet strumpan når enligt en så kallad graderad kompressionsprofil. Det är viktigt att trycket avtar på exakt rätt punkt på benet eller armen, vilket är ytterligare en anledning till varför det krävs så många mått. Samtidigt måste vi ha längdmått till varje omfångsmått så att vi vet exakt vart omfångsmåttet är taget. Risken är annars att strumpan sitter åt för hårt vid vissa punkter och därmed förhindrar cirkulationen, eller att den sitter löst och då inte kan ge maximal effekt.

Storlekskollen

Storlekskollen ger omgående besked om vilken standard-storlek som passar eller om strumpan ska måttillverkas.
Besök Storlekskollen