En översikt över dataskydd

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss.

The medi building

Vi tar dataskydd på allvar

Skyddet av din integritet vid behandlingen av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. När du besöker vår webbplats är det standard att våra webbservrar lagrar din internetleverantörs IP-adress, den webbplats du besökte oss från, webbsidorna du tittar på hos oss samt datumet för ditt besök och den tid du stannar på vår webbplats. Denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbsidorna och en säker serverdrift. En personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Såvida du skickar oss uppgifter via kontaktformulär lagras dessa uppgifter på våra servrar i samband med säkerhetskopieringen. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Ansvarig:
medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
Telefon: +46 08-96 97 98
Telefax: +46 08-626 68 70
E-post: info@medi.se

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om din person. Dessa omfattar ditt namn, din adress och e-postadress. Du behöver inte avslöja några personrelaterade uppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna erbjuda dig en tjänst du önskat från oss.

Detsamma gäller om vi tillhandahåller informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina förfrågningar. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du automatiskt eller frivilligt har överfört till oss.

När du använder någon av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer möjligtvis att fråga dig efter ytterligare information som dock är frivillig. När vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för att följa våra kommersiella mål.

Sparade uppgifter

Server-loggfiler

Server-loggfiler

Leverantören av sidorna samlar och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

 • Datum och tid för begäran
 • Den begärda filens namn
 • Sidan som filen begärdes från
 • Tillgångsstatus (filen överförd, filen kunde inte hittas, etc.)
 • typ av webbläsare och operativsystem som används
 • den begärande datorns fullständiga IP-adress
 • mängden data som överförts

Dessa uppgifter kommer inte att sammanföras med andra datakällor. Behandlingen sker enligt GDPR artikel 6.1 (f) baserat på vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Vi lagrar dessa uppgifter av säkerhetstekniska skäl, i synnerhet för att avvärja attacker mot våra webbservrar. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer på grundval av dessa uppgifter. Uppgifterna finns kvar på vår webbserver i 21 dagar och på en loggserver i 6 månader. Dessa uppgifter behandlas endast för statistiska ändamål, en jämförelse med andra datauppsättningar eller överföring till tredje part sker inte (inte ens i utdrag).

Cookies

Cookies

När du besöker våra webbsidor kommer vi eventuellt att spara information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs av en webbserver till din webbläsare och sparas på din hårddisk. Den här informationen som lagras i cookies gör det möjligt att automatiskt känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats, vilket underlättar användningen. Rättslig grund för användning av cookies är ditt samtycke enligt artikel 6.1 (a) i GDPR eller för nödvändiga cookies det berättigade intresset enligt artikel 6.1 (f) i GDPR. Våra berättigade intressen är att upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på webbplatsen samt skyddet mot missbruk och förbättring av våra tjänster.

Naturligtvis kan du också besöka våra webbsidor utan att acceptera cookies. Om du inte vill att din dator ska kännas igen vid ditt nästa besök kan du också förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Neka cookies”. Respektive tillvägagångssätt finns i bruksanvisningen till din respektive webbläsare. Om du nekar till användningen av cookies kan detta dock innebära begränsningar när det gäller användningen av vissa områden på våra webbsidor.

Återkalla eller ändra ditt samtycke när det gäller cookies och få mer information om enskilda cookies funktionstid.

Cookiebot

På vår webbplats laddas i efterhand en webbtjänst som tillhandahålls av företaget Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn (nedan kallat cookiebot.com). Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa vår webbplats fulla funktionalitet. I samband med det överför din webbläsare eventuellt personuppgifter till cookiebot.com.

Rättslig grund för databehandlingen är artikel 6.1 (f) i GDPR samt artikel 6.1 (c) i GDPR.

Det berättigade intresset består i att säkerställa webbplatsens felfria funktion. Uppgifterna tas bort så snart ändamålet med datainsamlingen har uppfyllts. Mer information om hanteringen av de överförda uppgifterna hittar du i dataskyddspolicyn för cookiebot.com på följande adress: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Google

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Google Tag Manager samlar inte in personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en inaktivering utförts på domän- eller cookienivå fortsätter denna att vara verksam för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles integritetsmeddelande om detta verktyg finns här: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Google Analytics 4 med anonymiseringsfunktion

På vår webbplats använder vi Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av företaget Google Ireland Limited, nedan kallat Google. Google Analytics 4 använder sig av s.k. kakor. Det är textfiler som sparas på din dator och på det sättet möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som samlas in av dessa cookies överförs i regel av Google till en server i USA och lagras där.

Vi använder oss av funktionen User-ID. Med hjälp av User ID kan vi delge en eller flera sessioner (och aktiviteterna inom dessa sessioner) ett entydigt, långvarigt ID och analysera enhetsövergripande användarbeteenden.

Vi använder oss av Google Signals. Inom ramen för detta registreras ytterligare information om användare i Google Analytics 4 som aktiverat personaliserade annonser (intressen och demografiska data). Annonser kan levereras till dessa användare inom ramen för enhetsövergripande remarketingkampanjer.

Anonymiseringen av IP-adresser är aktiverad enligt standard hos Google Analytics 4. Med utgångspunkt i IP-anonymiseringen kommer Google att förkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics 4 sammanförs inte med andra data hos Google.

Under ditt webbplatsbesök kommer ditt användarbeteende att registreras i form av ”Resultat”. Resultat kan vara:

 • Sidvisningar
 • Första besöket på webbplatsen
 • Sessionsstart
 • Din ”klickföljd”, alltså din interaktion med webbplatsen
 • Skrollningar (alltid när en användare skrollar hela vägen ner till sidans slut (90 %))
 • Klick på externa länkar 
 • Interna sökningar
 • Interaktion med videor
 • Filnedladdningar
 • sedda / klickade annonser
 • Språkinställning

Dessutom registreras:

 • Din ungefärliga plats (region)
 • Din IP-adress (i kortad form)
 • Teknisk information om din webbläsare och de av dig använda enheterna (t.ex. språkinställning, bildskärmsupplösning)
 • Din internetleverantör
 • Referrer-URL (via vilken webbplats/reklam du har hamnat på denna webbplats)
 • User ID 
 • Intressen 
 • Demografiska data

Google använder denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen för oss och tillhandahålla andra tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och Internet. 

En överföring av uppgifterna från Google till tredje part sker endast på grundval av lagstadgade bestämmelser eller i samband med orderhantering. Under inga omständigheter kommer Google att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som Google insamlat. Uppgifter ges endast vidare till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

De av oss skickade och med kakor sammanbundna uppgifterna raderas   automatiskt efter 14 månader. Raderingen av uppgifter vars lagringdperiod har löpt ut sker automatiskt en gång i månaden.

Rättslig grund för denna uppgiftsbearbetning är ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

För de vanligaste webbläsarna erbjuder Google dessutom ett insticksprogram för inaktivering, som ger dig mer kontroll över vilka uppgifter som Google registrerar om de sidor som du hämtar. Insticksprogrammet meddelar JavaScript (ga.js) från Google Analytics 4 att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics 4. Insticksprogrammet för inaktivering för webbläsare från Google Analytics 4 förhindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster som vi eventuellt använder. Mer information om installationen av insticksprogrammet för webbläsare finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om du besöker vår webbplats från en mobil terminalenhet (smarttelefon eller surfplatta), måste du i stället klicka på denna länk för att i framtiden förhindra Google Analytics 4 spårning på den här webbplatsen. Detta är också möjligt som alternativ till ovannämnda insticksprogram för webbläsare. När du klickar på länken installeras en blockeringskaka i din webbläsare, som gäller endast för denna webbläsare och denna domän. När du tar bort kakorna i den här webbläsaren, tas blockeringskakan också bort, så att du måste klicka på länken en gång till.

Om du har samtyckt till att Google kopplar ihop din webb- och webbläsarhistorik med ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för att individanpassa annonser, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics uppgifter för att skapa målgruppslistor för enhetsövergripande marknadsföring med riktade annonser. För detta ändamål registrerar Google Analytics 4 först ditt ID som verifierats av Google på vår webbplats och som är kopplat till ditt Google-konto (och som därför utgör personuppgifter). Sedan kopplar Google Analytics 4 tillfälligt ihop ditt ID med dina uppgifter från Google Analytics, för att optimera våra målgrupper.

Om du inte går med på det, kan du sätta stopp för det genom att göra motsvarande inställningar under ”Mitt konto” i ditt Google-konto.”

Ytterligare information om Google Analytics 4 och Google integritetspolicyer finns på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ och på https://policies.google.com/?hl=de.

För ytterligare information om användningen av ”Cookies” på vår webbplats samt om återkallandet, se det sista avsnittet ”Cookies”.

Google Doubleclick

DoubleClick är en tjänst som tillhandahålls av företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). DoubleClick by Google använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. Därvid tilldelas din webbläsare ett pseudonymt identifieringsnummer (ID) för att kontrollera vilka annonser som har visats i din webbläsare och vilka annonser som har anropats. Cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av DoubleClick-cookies ger Google och dess partnerwebbplatser endast möjligheten att placera annonser på grundval av tidigare besök på våra eller andra webbplatser på Internet. Den information som genereras av cookies överförs av Google till en server i USA för utvärdering och lagras där.

En överföring av uppgifterna från Google till tredje part sker endast på grundval av lagstadgade bestämmelser eller i samband med orderhantering. Under inga omständigheter kommer Google att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som Google insamlat.

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

Därutöver kan du hindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookies och som gäller din användning av webbsidorna samt Googles behandling av dessa uppgifter genom att på följande länk ladda ner och installera tillhandahållna webbläsarinsticksprogram under punkten utvidgad inaktivering av DoubleClick. Alternativt kan du även inaktivera DoubleClick-cookies med denna opt-out.

Vimeo insticksprogram

Vimeo insticksprogram

För integrering av videor använder vi bland annat leverantören Vimeo. Vimeo drivs av Vimeo, LLC med huvudsäte i 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På några av våra webbsidor använder vi insticksprogram från Vimeo. Om du på vår webbplats besöker sidor som är försedda med ett sådant insticksprogram – till exempel vårt mediebibliotek – etableras en anslutning till Vimeo-servrarna och då framställs insticksprogrammet. Härigenom överförs uppgifter om vilka av våra webbsidor du har besökt till Vimeo-servern. Om du därvid är inloggad som medlem hos Vimeo tilldelar Vimeo denna information till ditt personliga användarkonto. Vid användning av insticksprogrammet, till exempel genom att klicka på startknappen till en video, tilldelas även denna information till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning genom att logga ut från ditt Vimeo-konto och radera motsvarande cookies från Vimeo innan du använder vår webbplats.

Ytterligare information om databehandlingen och upplysningar och om Vimeos uppgiftsskydd finns på https://vimeo.com/privacy.

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

YouTube

YouTube i utvidgat läge för uppgiftsskydd

Vi använder inbäddningsfunktionen från YouTube för visning och uppspelning av videor från tillhandahållaren YouTube (nedan ”YouTube”), som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan ”Google”).

Härvid används det utökade dataskyddsläget, som enligt tillhandahållaren inte börjar lagra användarinformation förrän videon/videorna spelas upp. Om uppspelning av inbäddade YouTube-videor startas använder tillhandahållaren YouTube cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för att samla in information om användarbeteendet. Enligt information från YouTube används dessa bland annat för inspelning av videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Därvid får YouTube-servern information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att direkt länkas till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill länkas med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. En sådan utvärdering utförs i enlighet med artikel 6.1 (f) i GDPR på grundval av Googles berättigade intressen när det gäller visning av personlig reklam, marknadsundersökning och/eller behovsbaserad utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. För att utöva denna rätt måste du kontakta YouTube. 

 

Du kan invända mot analysen av användningsbeteendet samt riktad reklam från YouTube på följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ytterligare information om YouTubes uppgiftsskydd finns i tillhandahållarens integritetspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Visual Website Optimizer

Visual Website Optimizer (VWO)

Vår webbplats använder Visual Website Optimizer, ett/en A/B-testverktyg/webbanalystjänst från Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien (i det följande kallat "Wingify").

Wingify använder cookies, som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats samt av din användning av våra webbutiker och vår app. Informationen som genereras av denna cookie om användningen av vår webbplats samt våra butiker, din användning av denna app och din IP-adress överförs till en Wingify-server i Indien och lagras där. Wingify använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att optimera våra webbsidor baserat på denna information.

Ytterligare information om de cookies som används finns på denna länk: https://help.vwo.com/hc/en-us/articles/360033990873

Detaljer om hur dina personuppgifter behandlas finns på följande länk: https://vwo.com/privacy-policy/.

För ytterligare information om användningen av cookies på vår webbplats, se avsnittet ”Cookies”.

Facebook

Facebook fansida

Vi driver en Facebook-sida (en så kallad "Fanpage”) på Facebook, en tjänst från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Facebook samlar in och använder personuppgifter för att tillhandahålla analystjänster, så kallade ”sidinsikter", för webbplatsoperatörer för att dessa ska få information om hur personer interagerar med deras sidor och med olika innehåll som är kopplade till dem. Dessa personuppgifter omfattar information om vilka typer av innehåll som användare tittar på eller interagerar med eller vilka åtgärder de utför, samt information om de enheter som de använder, t.ex. IP-adresser, operativsystem, webbläsartyp, språkinställningar, cookiedata.

Vi är tillsammans med Facebook Ireland Ltd. ansvariga för insamling och behandling av uppgifter från besökare till vår fansida. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av denna information för reklamändamål, är artikel 6.1.1 f i GDPR. Vi har ingått ett avtal med Facebook om gemensamt ansvar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 26 i GDPR. Avtalet med Facebook reglerar i synnerhet vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste iaktta och att Facebook uppfyller den registrerades rättigheter.

Mer information om sidinsikter samt information om hur du gör anspråk på dina rättigheter som registrerad, kan du hitta i avsnittet "Information om sidinsikter". Du kan läsa villkoren för det avtal som du har ingått med Facebook här.

Ytterligare information

Nyhetsbrev

Newsletter

För att skicka ut nyhetsbrevet använder vi tjänsten från Inxmail GmbH, Wentzingerstraße 17, 79106 Freiburg.

Vi använder den så kallade processen dubbel opt-in. Detta innebär att din prenumeration av nyhetsbrevet inte aktiveras förrän du uttryckligen har bekräftat för oss att du vill ha den.

För att skicka ut nyhetsbrevet använder vi oss av en process som kallas dubbel opt-in, vilket innebär att din prenumeration av nyhetsbrevet inte aktiveras förrän du uttryckligen har bekräftat för oss att du vill ha den. Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som vi erbjuder på vår hemsida, så behöver vi en e-postadress från dig som vi kan använda till att kontrollera att den angivna e-postadressen faktiskt är din och att du vill prenumerera på nyhetsbrevet. Vi skickar då ett mejl till dig där vi ber dig att klicka på bekräftelselänken för att bekräfta att du faktiskt vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.

När du anmäler dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress och datumet för din anmälan. Fler uppgifter än så sparas antingen inte alls eller enbart efter ditt godkännande. Vi sparar dessa uppgifter endast i bevisningssyfte för det fall att någon tredje part skulle missbruka din e-postadress för att anmäla dig till nyhetsbrevet utan din vetskap eller ditt samtycke. Uppgifterna som anges i anmälningsformuläret till nyhetsbrevet behandlas uteslutande baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen (GDPR)). Du kan när som helst med framtida verkan återkalla det samtycke som du gett till att vi sparar uppgifterna och e-postadressen och till att vi använder dem för att skicka ut nyhetsbrevet, till exempel via avbeställningslänken i nyhetsbrevet. Återkallandet av samtycket påverkar inte rättmätigheten av den behandling av personuppgifterna som redan ägt rum. De uppgifter som lagrats hos oss för nyhetsbrevsprenumerationen sparas av oss till dess att du avbeställer nyhetsbrevet, och de raderas efter din avbeställning av nyhetsbrevet. Uppgifter som lagrats hos oss för andra ändamål, till exempel e-postadresser för medlemssidorna, påverkas inte av detta.

Ytterligare information om Inxmails uppgiftsskydd finns på: https://www.inxmail.de/datenschutz

Säkerhet

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda samt de tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa gällande lagar om uppgiftsskydd.

Oavsett när vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Det innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är därvid föremål för en ständig förbättringsprocess och våra integritetspolicyer revideras kontinuerligt. Se till att du alltid har den senaste versionen.

Dataöverföringar till tredje land

Dataöverföringar till tredje land

I den mån vi behandlar uppgifter i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) skyddar vi dessa med ett adekvat beslut av EU-kommissionen enligt artikel 45.1 i GDPR eller så använder vi EU-kommissionens standardavtalsklausuler i överensstämmelse med artikel 46.2 (c) i GDPR när det gäller utformningen av avtal med mottagare i tredje land.

Lagringstid

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter,

 • om du har samtyckt till behandlingen, maximalt tills du återkallar ditt samtycke;
 • om vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal, högst så länge som avtalsförhållandet med dig existerar;
 • om vi använder uppgifterna på grundval av ett berättigat intresse, maximalt så länge ditt intresse för radering eller anonymisering inte överväger;
 • såvida det finns lagstadgade lagringskrav, tills dessa lagringsperioder har gått ut.

Social Buttons

Social Buttons från Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn

På vår webbplats används sociala medier-knappar. Dessa har endast integrerats i sidan som HTML-länkar, vilket innebär att ingen anslutning till respektive leverantörs servrar upprättas när vår webbplats anropas. Om du klickar på en av dessa knappar öppnas respektive sociala nätverks webbplats i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du till exempel trycka på gilla- eller dela-knappen.

Den registrerades rättigheter

Du har när som helst rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningens förutsättningar.

Information

Rätt till information

Du kan begära information av oss om dina uppgifter och i vilken utsträckning vi behandlar dem.

Rättelse

Rätt till rättelse

Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att de korrigeras resp. kompletteras.

Radering

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter såvida vi behandlar dem orättmätigt eller om behandlingen på ett oproportionerligt sätt gör intrång i dina berättigade skyddsintressen. Beakta att det kan finnas skäl som förhindrar en omedelbar radering, exempelvis i samband med lagstadgade förvaringsskyldigheter.

Oberoende av tillvaratagandet av din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, i den mån som det inte finns några förvaringsskyldigheter på grund av rättshandlingar eller lagar.

Begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling

Du kan kräva av oss att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas, om

 • du bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet,
 • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du motsätter dig en radering och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du behöver dem för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot behandling av uppgifterna.

Dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet

Du kan begära av oss att vi ska tillhandahålla de uppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du ska kunna överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan att vi hindrar detta, såvida

 • vår behandling grundar sig på ett återkalleligt samtycke du gett oss eller på ett avtal mellan oss och
 • denna behandlingen sker med hjälp av ett automatiserat förfarande.

När det är tekniskt genomförbart kan du kräva av oss en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina uppgifter på grund av ett berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling. Vi slutar då att behandla dina uppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst utan att ange skäl invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att lämna in klagomål

Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vi vid behandlingen av dina uppgifter bryter mot svensk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig att kontakta oss för att klargöra frågor. Naturligtvis har du också rätt att kontakta behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

Såvida du vill göra en av de nämnda rättigheterna gällande gentemot oss ska du kontakta våra dataskyddsombud. Vid osäkerhet kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Integritetsmeddelanden

Är du arbetssökande, kund, fackhandel eller leverantör? Här hittar du våra integritetsmeddelanden.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om detta blir nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du alltid har den senaste versionen. Om några grundläggande ändringar görs i denna integritetspolicy, kommer vi att meddela detta på vår webbplats.

När det gäller uppgiftsskydd kan alla intressenter och besökare på vår webbplats nå oss genom kontaktuppgifter nedan:

ePrivacy GmbH
Prof. Dr. Christoph Bauer
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Germany
E-Mail: dataprotection@medi.de