En översikt över dataskydd

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss.

The medi building

Vi tar dataskydd på allvar

Skyddet av din integritet vid behandlingen av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. När du besöker vår webbplats är det standard att våra webbservrar lagrar din internetleverantörs IP-adress, den webbplats du besökte oss från, webbsidorna du tittar på hos oss samt datumet för ditt besök och den tid du stannar på vår webbplats. Denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbsidorna och en säker serverdrift. En personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Såvida du skickar oss uppgifter via kontaktformulär lagras dessa uppgifter på våra servrar i samband med säkerhetskopieringen. Dina uppgifter kommer endast att användas av oss för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Ansvarig:
medi GmbH & Co. KG 
Medicusstr. 1 
D-95448 Bayreuth
Tyskland
Telephone: +49 (0)921 912-0 
E-Mail: info@medi.de

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om din person. Dessa omfattar ditt namn, din adress och e-postadress. Du behöver inte avslöja några personrelaterade uppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna erbjuda dig en tjänst du önskat från oss.

Detsamma gäller om vi tillhandahåller informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina förfrågningar. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du automatiskt eller frivilligt har överfört till oss.

När du använder någon av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer möjligtvis att fråga dig efter ytterligare information som dock är frivillig. När vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för att följa våra kommersiella mål.

Uppgifter som sparas automatiskt

Server-loggfiler

Server-loggfiler

Leverantören av sidorna samlar och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss.
Dessa är:

 • Den begärda filens namn
 • Sidan som filen begärdes från
 • Tillgångsstatus (filen överförd, filen kunde inte hittas, etc.)
 • typ av webbläsare och operativsystem som används
 • den begärande datorns fullständiga IP-adress
 • mängden data som överförts

Dessa uppgifter kommer inte att sammanföras med andra datakällor. Behandlingen sker enligt GDPR artikel 6.1 (f) baserat på vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. På grund av säkerhetstekniska skäl, i synnerhet för att avvärja attacker på vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter en kort tid. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personer på grundval av dessa uppgifter. Senast inom sju dagar kommer uppgifterna att anonymiseras genom förkortning av IP-adressen på domännivå så att det inte längre är möjligt att upprätta ett samband med den enskilda användaren. I anonymiserad form behandlas uppgifterna dessutom för statistiska ändamål; en jämförelse med andra datauppsättningar eller överföring till tredje part (även i utdrag) sker inte. Endast inom ramen för vår serverstatistik, som publiceras vartannat år i vår verksamhetsrapport, finns en framställning av antalet sidvisningar.

Cookies

Cookies

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi lagrar information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs av en webbserver till din webbläsare och sparas på hårddisken. Härvid sparas endast IP-adressen men inga personuppgifter. Den här informationen som lagras i cookies gör det möjligt att automatiskt känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats, vilket underlättar användningen. Rättslig grund för användning av cookies är det berättigade intresset enligt GDPR artikel 6.1 (f).

Naturligtvis kan du också besöka våra webbsidor utan att acceptera cookies. Om du inte vill att din dator ska kännas igen vid ditt nästa besök kan du också förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare till ”Neka cookies”. Respektive tillvägagångssätt finns i bruksanvisningen till din respektive webbläsare. Om du nekar till användningen av cookies kan detta dock innebära begränsningar när det gäller användningen av vissa områden på våra webbsidor.

Förnya eller ändra ditt cookie-samtycke

Google

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Google Tag Manager samlar inte in personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om en inaktivering utförts på domän- eller cookienivå fortsätter denna att vara verksam för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles integritetsmeddelande om detta verktyg finns här: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Google Web Fonts

För en visuellt förbättrad framställning av olika uppgifter på vår webbplats används Google Webfonts (https://fonts.google.com/). Därvid överförs dessa webbfonter till webbläsarens cache för att de ska kunna användas för framställningen. Om webbläsaren inte stöder Googles webbfonter eller förhindrar åtkomst visas texten i ett standardtypsnitt. Vid anrop av sidan lagras inga cookies hos webbplatsens besökare. Uppgifter som överförs i samband med sidvisningen skickas till resursspecifika domäner som fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com. Du kommer inte att förknippas med uppgifter som i förekommande fall insamlas eller används i samband med parallell användning av autentiserade Google-tjänster såsom Gmail. Du kan ställa in din webbläsare så att typsnitt inte laddas från Googles servrar (exempelvis genom att installera tillägg som NoScript eller Ghostery för Firefox.) Om din webbläsare inte stöder Google Fonts eller du förhindrar åtkomst till Googles servrar kommer texten att visas i systemets standardtypsnitt. Information om Google Webfonts bestämmelser om skydd för personuppgifter hittar du på: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy Information om Googles integritetspolicy och Googles användningsvillkor hittar du direkt hos Google: http://www.google.com/intl/en-EN/privacy/

Vimeo insticksprogram

Vimeo insticksprogram

För integrering av videor använder vi bland annat leverantören Vimeo. Vimeo drivs av Vimeo, LLC med huvudsäte i 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

På några av våra webbsidor använder vi insticksprogram från Vimeo. Om du på vår webbplats besöker sidor som är försedda med ett sådant insticksprogram – till exempel vårt mediebibliotek – etableras en anslutning till Vimeo-servrarna och då framställs insticksprogrammet. Härigenom överförs uppgifter om vilka av våra webbsidor du har besökt till Vimeo-servern. Om du därvid är inloggad som medlem hos Vimeo tilldelar Vimeo denna information till ditt personliga användarkonto. Vid användning av insticksprogrammet, till exempel genom att klicka på startknappen till en video, tilldelas även denna information till ditt användarkonto. Du kan förhindra denna tilldelning genom att logga ut från ditt Vimeo-konto och radera motsvarande cookies från Vimeo innan du använder vår webbplats.

Ytterligare information om databehandlingen och upplysningar och om Vimeos uppgiftsskydd finns på https://vimeo.com/privacy.

YouTube

YouTube i utvidgat läge för uppgiftsskydd

Vi använder YouTube för att integrera videor. Videorna har därvid integrerats i utvidgat läge för uppgiftsskydd. Precis som de flesta webbplatser använder dock även YouTube cookies för att samla in information om besökarna på den egna webbplatsen. YouTube använder dessa bland annat för att ta fram videostatistik för att förhindra bedrägerier och för att förbättra användarvänligheten. Detta leder dessutom till en anslutning till Googles nätverk DoubleClick. Om du startar videon kan detta utlösa ytterligare databehandlingar. Detta har vi inget inflytande över. Ytterligare information om uppgiftsskydd hos YouTube finns i företagets integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?

 

Visual Website Optimizer

Visual Website Optimizer (VWO)

Vår webbplats använder Visual Website Optimizer, ett/en A/B-testverktyg/webbanalystjänst från Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien (i det följande kallat "Wingify"). Wingify använder cookies för att analysera hur du använder vår app. Informationen som cookien skapar om hur du använder denna app, och om din IP-adress, skickas till en Wingify-server i Indien och sparas där. Ytterligare information om de cookies som används finns på denna länk: https://help.vwo.com/hc/en-us/articles/360033990873

Syften med databehandling

Wingify använder denna information på uppdrag av oss för att utvärdera hur du använder webbplatsen och för att vi ska kunna optimera våra webbsidor baserat på denna information.

Rättslig grund

Vi använder Wingify på grundval av legitimt intresse (GDPR art. 6(1)(f)).

Lagringstid och kontrollmöjligheter

Wingify sparar dina uppgifter och dessa raderas regelbundet. Du kan förhindra att cookies sparas, eller ta bort dem, genom att ställa in din webbläsares programvara på motsvarande sätt. Du kan också invända mot att Wingify samlar in de data som genereras av cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) och hur dessa uppgifter behandlas här.

Detaljer om hur dina personuppgifter behandlas finns på följande länk: https://vwo.com/privacy-policy/.

Ytterligare information

Nyhetsbrev

För att skicka våra nyhetsbrev använder vi ett förfarande med så kallad dubbel opt-in, vilket innebär att vi endast skickar dig ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Vi kommer då att skicka dig en bekräftelse via e-post och be dig att bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev genom att klicka på en av de länkar som finns i e-postmeddelandet. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress och tidpunkten för registreringen. Denna lagring är endast avsedd som bevis om en tredje part skulle missbruka din e-postadress för att registrera dig för mottagning av nyhetsbrevet utan din vetskap eller ditt samtycke. Om du senare inte längre vill ha något nyhetsbrev av oss kan du avregistrera dig när som helst utan att andra kostnader uppstår än överföringsavgiften enligt bastariff. 

Säkerhet

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda samt de tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa gällande lagar om uppgiftsskydd.

Oavsett när vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Det innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är därvid föremål för en ständig förbättringsprocess och våra integritetspolicyer revideras kontinuerligt. Se till att du alltid har den senaste versionen.

Den registrerades rättigheter

Du har när som helst rätt att begära information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med uppgiftsskyddslagstiftningens förutsättningar.

Information

Rätt till information

Du kan begära information av oss om dina uppgifter och i vilken utsträckning vi behandlar dem.

Rättelse

Rätt till rättelse

Om vi behandlar uppgifter om dig som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att de korrigeras resp. kompletteras.

Radering

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter såvida vi behandlar dem orättmätigt eller om behandlingen på ett oproportionerligt sätt gör intrång i dina berättigade skyddsintressen. Beakta att det kan finnas skäl som förhindrar en omedelbar radering, exempelvis i samband med lagstadgade förvaringsskyldigheter.

Oberoende av tillvaratagandet av din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, i den mån som det inte finns några förvaringsskyldigheter på grund av rättshandlingar eller lagar.

Begränsning av behandling

Rätt till begränsning av behandling

Du kan kräva av oss att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas, om

 • du bestrider personuppgifternas riktighet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera uppgifternas riktighet,
 • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du motsätter dig en radering och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du behöver dem för att kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har invänt mot behandling av uppgifterna.

Dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet

Du kan begära av oss att vi ska tillhandahålla de uppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att du ska kunna överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan att vi hindrar detta, såvida

 • vår behandling grundar sig på ett återkalleligt samtycke du gett oss eller på ett avtal mellan oss och
 • denna behandlingen sker med hjälp av ett automatiserat förfarande.

När det är tekniskt genomförbart kan du kräva av oss en direkt överföring av dina uppgifter till en annan ansvarig.

Rätt att göra invändningar

Rätt att göra invändningar

Om vi behandlar dina uppgifter på grund av ett berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller även för en profilering som stöds av dessa bestämmelser. Vi slutar då att behandla dina uppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan när som helst utan att ange skäl invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Rätt att lämna in klagomål

Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vi vid behandlingen av dina uppgifter bryter mot svensk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig att kontakta oss för att klargöra frågor. Naturligtvis har du också rätt att kontakta behörig tillsynsmyndighet för dataskydd.

Såvida du vill göra en av de nämnda rättigheterna gällande gentemot oss ska du kontakta våra dataskyddsombud. Vid osäkerhet kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Integritetsmeddelanden

Är du arbetssökande, kund, fackhandel eller leverantör? Här hittar du våra integritetsmeddelanden.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy om detta blir nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du alltid har den senaste versionen. Om några grundläggande ändringar görs i denna integritetspolicy, kommer vi att meddela detta på vår webbplats.

När det gäller uppgiftsskydd kan alla intressenter och besökare på vår webbplats nå oss genom kontaktuppgifter nedan:

Christian Volkmer 
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
D-93047 Regensburg 
Tyskland
Tel.: +49(0)941 2986930
Fax: +49(0)941 29869316
E-post: anfrage@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de