Kvalitet & Standard

Högsta kvalitet är en självklarhet

Kvalitet & Standard

Som världsledande tillverkare är högsta kvalitet något som vi alltid strävar efter.

Certifikat intygar att produkter och tillverknings-processer uppfyller alla krav. För att säkerställa vår höga standard har vi tagit fram ett eget kvalitetledningssystem som är certifierat enligt ISO 9000. Systemet gör det möjligt att spåra varje produkt genom alla led i produktionen.
Sedan 1997 kontrolleras alla våra produkter enligt riktlinjerna och kraven i ÖKO-Tex Standard 100. Efter godkänd kontroll erhålls ett intyg som visar att produkten garanterat inte innehåller några ämnen som är farliga för hälsan. Av denna anledning finner du symbolen för ÖKO-Tex Standard 100 på våra förpackningar.

EN ISO 13485

Alla aktiviteter på medi syftar till nöjda kunder. Vi har gett våra kunder belägg för vår kvalitetsstatus genom att vara certifierade sedan 1996. Certifieringen är en processorienterad standard för kvalitetsledning. Den dokumenterar en internationellt etablerad standard som innehåller tydliga riktlinjer för agerande och implementering inom företaget.
På medi garanterar ISO-standarden att alla processer på produktionsavdelningen alltid kan spåras. medi använder standarden för att löpande förbättra sina produkter inom områdena Flebologi, Ortopedi, Proteser och Sjukhus, för att kunderna ska bli nöjda och för att etablera mycket effektiva och säkra förfaranden och rutiner.

CE-märkning

Medicinska produkter från medi uppfyller alla krav enligt Europeiska direktivet 93/42/EEC och gällande lagstiftning avseende medicinska produkter.
CE-märket garanterar fri rörlighet för produkten inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

Kvalitetsmärkning

Våra medicinska kompressionsstrumpor testas regelbundet av Hohenstein Research Institute.
Alla kompressionsstrumpor, såväl rund- som flatstickade, antitrombosstrumpor och bandage undersöks regelbundet och betygssätts enligt noggrant fastställda regler av oberoende testcentra som Forschungsinstitut Hohenstein enligt kvalitets- och testföreskrifterna i RAL-GZ 387. Som en bekräftelse på att produkterna uppfyller kvalitets-kraven återfinns institutets kvalitetsmärke på förpackningarna.

OEKO-Tex Standard 100

Certifikatet från OEKO-Tex Standard 100 garanterar att materialet inte innehåller ämnen som kan vara skadliga. Alla former av kompressionsstrumpor från medi, oavsett om de är rund- eller flatstickade, antitrombosstrumpor eller mjuka ortoser, testas regelbundet enligt OEKO-Tex Standard 100. Syftet är att leta efter gifter i materialet som är skadliga för människor och miljö. Produkter som är märkta med OEKO-Tex Standard 100 innehåller inga giftiga substanser. Testerna utförs av oberoende testcentra, exempelvis Hohenstein Institute.