Beställningsblanketter

Beställningsblanketter för våra produkter

Beställningsblanketter | beställning av kompression | medi

Här finns beställningsblanketter för våra produkter

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas direkt på skärmen. De flesta är ifyllbara direkt på skärmen.

När du öppnat en PDF-blankett på vår hemsida och fyllt i informationen kan du välja att spara den på din dator. Informationen som du angett kommer att sparas i dokumentet. Du kan därefter välja att bifoga blanketten via e-post. Du slipper alltså skriva ut blanketten och sedan faxa den. (Observera att vår fax tas bort den 30 september 2024, så börja redan nu att planera för annan beställningsrutin.)

Vilken information ska finnas med på orderblanketten? Klicka här för att ladda ned ett exempel på en korrekt ifylld orderblankett.