Kliniska studier

mediven thrombexin 18 - bäst i test

Kliniska studier

Tre jämförande studier har oberoende av varandra utsett mediven thrombexin 18 till bästa antitrombosstrumpa.

mediven thrombexin 18 testas regelbundet, både av oss själva och av oberoende institut. Då och då genomförs även kliniska studier där man jämför vanligt förekommande fabrikat och testar deras egenskaper. På denna sida publicerar vi bland annat sådana studier. Vi kommer också att publicera andra studier som är relevanta för antitrombosstrumpor.

Du kan ladda hem sammanfattningar av alla studier nedan. Du är även välkommen att kontakta oss om du vill ta del av studierna i sin helhet.

Biomechanical Characterisation of Medical Thrombosis Prophylaxis Stockings

De flesta landsting har som krav att antitrombosstrumpor ska uppfylla kraven enligt den europeiska medicinska standarden DIN ENV 2719:2001. På Berlins tekniska högskola testade man de vanligaste fabrikaten för att se om de klarade kraven. Hur det gick? Bara en antitrombosstrumpa uppfyllde kraven: mediven thrombexin 18.

By Wegener U, Kraft M, Kröger K, et al. Gefäßchirurgie 2013;18:278-286

Sammanfattning av studien: Biomechanical characterisation

Graduated External Compression and the Prevention of Deep Vein Thrombosis

Jämförande studie mellan mediven thrombexin 18 och andra vanligt förekommande fabrikat. Enligt studien hade mediven thrombexin 18 "Mycket konsekventa tryckvärden över hela längden, bra avtagande gradering och generellt mycket bra styvhetsvärden".


Stephen Thomas B.Pharm., Ph.D., M.R.Pharm.A., Nicole Toyick H.N.C. (App. Biol.), Bruce Fisher B.Sc., Pharm., M.R.Pharm.S.
Surgical Materials Testing Laboratory, Princess of Wales Hospital Bridgend, SMTL Bridgend 2000

Sammanfattning av studien: Graduated External Compression

Compression Profiles of Antiembolic Stockings

Jämförande studie mellan mediven thrombexin 18 och andra vanligt förekommande fabrikat. Enligt studien var mediven thrombexin 18 "Den enda antitrombosstrumpan i testet som hade en konsekvent tryckprofil oavsett storlek.

DG MacLellan, Professor of Surgery, Canberra Clinical School, University of Sydney, The Canberra Hospital, ACT, Australia. Publicerad i Australian & New Zealand Journal of Phlebology, Volume 6 (1) March 2002

Sammanfattning av studien: Compression Profiles of Antiembolic Stockings

Charing Cross Symposium

En studie på 376 patienter som först och främst kom fram till att lårstrumpor är mer effektiva än knästrumpor. Studien jämförde även mediven thrombexin 18 lårstrumpor med en konkurrent och konstaterade att endast 2 patienter med mediven thrombexin 18 utvecklade trombos jämfört med 6 patienter som använde konkurrentens material. Samtliga patienter tillhörde en så kallad högriskgrupp med överhängande risk att utveckla trombos.


BJS British Journal of Surgery, Volume 91, Number 7, July 2004

Sammanfattning av studien: Charing Cross Symposium