juxtacures

Så fungerar det

juxtacures

 

Built-In Pressure System™ (BPS™) - Patenterad teknologi*

juxafit™ kompressionsmaterial justeras i takt med att svullnaden avtar. Det patenterade BPS™-systemet säkerställer att trycket alltid är korrekt graderat, från vristen eller armleden upp till materialets slut, helt enligt gällande medicinsk standard.

Det användarvänliga BPS™-systemet (built in pressure system=inbyggd tryckreglering) låter brukaren anpassa trycket på egen hand, allt eftersom svullnaden avtar. Detta säkersäller att kompressionsklassen alltid är korrekt vilket påskyndar avsvällningen.

BPS™-systemet är dessutom mycket enkelt att använda. Genom att jämföra materialets integrerade markeringar med den medföljande anvisningen visas tydligt aktuellt tryck. När ödemet avtagit sjunker trycknivån och brukaren kan på egen hand justera materialet på nytt. Processen upprepas till önskad avsvällning uppnåtts och underhållsfasen kan ta sin början.

*Patenterat inom USA