Introduktion i justerbar kompression

Upptäck fördelarna med ciraid 

Kurser i Stockholm

Introduktion i justerbar kompression

Allt fler upptäcker fördelarna med justerbar kompression jämfört med traditionell bandagering i samband med ödemreducering. Produkterna är nu upphandlade i ditt landsting så ta chansen att lära dig mer!

Oavsett om du vill reducera ett ödem för att påskynda läkningen av ett venöst bensår eller om du vill minska ett lymfödem inför ordination av kompressionsstrumpor så erbjuder circaid justerbar kompression en effektiv lösning för dig.

På kursen kommer du att förstå varför justerbar kompression är mer effektiv, ekonomisk och tidsbesparande jämfört med traditionell bandagering. En stor fördel är det integrerade BPS-systemet som visar exakt vilken kompression som applicerats. Du slipper gå på känsla och behöver inte använda dyra mätinstrument för att kontrollera kompressionen. I takt med att ödemet sedan minskar justeras bandaget för att bibehålla rätt kompression vilket bidrar till en mycket effektiv ödemreducering. Handhavandet är så enkelt att många brukare klarar att ta på och av, samt justera, materialet helt på egen hand.

Vi har ingen schemalagd kurs i justerbar kompression för tillfället.
Se vårt digitala kursutbud eller kontakta din produktspecialist för att boka en separat kurs på din arbetsplats.
Klicka här för att komma till vårt digitala kursutbud och anmälan.  
Vet du inte vem som är din produktspecialist? Kontakta vår Kundservice.