Digitala kurser

Gå en kurs från din dator!

Kurser i Stockholm

Digitala kurser i medicinsk kompression

Vi erbjuder även digitala utbildningar inom medicinsk kompressionsbehandling. Allt du behöver för att delta är tillgång till en dator med internetuppkoppling och ljudutgång. 

Vi erbjuder följande kurser i digital form: 

Att mäta och välja rätt - du lär dig grunderna i korrekt måttagning och hur du väljer rätt storlek och material av rundstickade medicinska kompressionsstrumpor.

Introduktion i justerbar kompression - kursen fokuserar på fördelarna med justerbar kompression jämfört med traditionell bandagering i samband med ödemreducering.

medi e-shop, en introduktion för nya förskrivare - kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur man beställer medicinsk kompression i medi e-shop.

Klicka här för att se hela det digitala kursprogrammet hösten 2022 som en pdf

Att mäta och välja rätt

Tisdagen den 6 september 2022

Tisdagen den 4 oktober 2022 (datumet är ändrat, detta tillfälle ersätter den tidigare inplanerade kursen den 3 oktober)

Måndagen den 14 november 2022

Introduktion i justerbar kompression

medi e-shop, en introduktion för nya förskrivare

Utbildningar med Mölnlycke