Kurser

Vill du lära dig mer?

Kurser - Kurser

Vi arrangerar löpande kurser inom medicinsk kompression runt om i landet

Vi utbildar vårdpersonal som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med medicinska kompressionsstrumpor.

Diplomerad måttagare

Vår mest populära kurs "Diplomerad måttagare" vänder sig till dig som vill lära dig grunderna eller fräscha upp kunskaperna kring mätning och beställning av rundstickade medicinska kompressionsstrumpor. Efter kursen får du ett diplom som visar att du har de grundläggande kunskaperna i att mäta, välja och beställa rundstickade medicinska kompressionsstrumpor.

Avancerad måttagning

Vår kurs "Avancerad måttagning" är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått "Diplomerad måttagare" eller har likvärdiga kunskaper och erfarenhet av att mäta och beställa kompressionsstrumpor.​​ Under dagen får du en kort repetition av rundstickat material och sedan fokuserar vi på att mäta och välja flatstickade kompressionsstrumpor.

Introduktion i justerbar kompression

Allt fler upptäcker fördelarna med justerbar kompression jämfört med traditionell bandagering i samband med ödemreducering. På denna kurs får du lära dig mer om sortimentet och vilken produkt som lämpar sig bäst för att reducera ett ödem för att påskynda läkningen av ett venöst bensår eller om du vill minska ett lymfödem inför ordination av kompressionsstrumpor.

Lymfologi

Med jämna mellanrum arrangerar vi även kurser för måttagning och ordination av flatstickad kompression för behandling av lymfrelaterade diagnoser. Kursen riktar sig till lymfterapeuter som vill fräscha upp och fördjupa sina kunskaper i avancerad mätning och specialval.

Kurs på din arbetsplats

Om ni är fem eller fler på din arbetsplats arrangerar vi gärna kostnadsfria kurser hos er med innehåller efter behov och begäran. Kontakta vår kundservice för mer information.

På alla kurser får du även känna på olika material och chansen att ställa dina frågor till våra experter.

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0