circaid by medi

Jämförande studie

circaid by medi

circaid är effektivare än bandagering

Justerbara kardborreförband (circaid juxtafit) är effektivare än traditionell lågelastisk bandagering för reduktion av venösa ödem under den initiala behandlingsfasen (randomiserad kontrollerad studie)

Syftet med studien var att beräkna hur stor volymminskning som kunde uppnås vid/efter traditionell bandagering (lB) jämfört med Adjustable Velcro Compression Devices (AVCD; circaid juxtafit) vid venöst ödem i den initiala behandlingsfasen.

Metod
40 underben tillhörande 36 patienter lottades till de två grupperna. Båda materialen fick vara på 24 tim per dygn. De i bandageringsgruppen instruerades i att INTE röra bandaget, medan de i CicAid-gruppen ombads justera bandaget om/när det kändes/upplevdes sitta löst.

Resultat
Efter 1 dygn hade volymen (beräknad mha omkretsar var 4:e cm från mätnivå B till och med D) i IB-gruppen minskat med 13%; jämfört med 19% i circaid-gruppen. Efter 7 dygn var siffrorna 19%, jämfört med 26%! Trycket efter 1 dygn (mätt med Pica-press) minskade med mer än 50% i IB-gruppen (från 62,05 mmHg till 22,60 mmHg), jämfört med 0% i circaid-gruppen (43,05 mmHg). Efter 7 dygn var resultaten ung. desamma.

Fördelar
Beträffande upplevd komfort i de två grupperna beskrev patienterna i circaid-gruppen att det var ett mycket stort plus att kunna fortsätta använda sina vanliga skor under försöksperioden!
En annan fördel är att circaid-materialen kan tvättas och återanvändas under en betydande tidsperiod; sålunda både i den initiala/volymreducerande fasen samt i underhållsfasen. Den stora vinsten är dock att brukarna själva kan justera bandaget i takt med att svullnaden minskar!

Mosti G, et al., European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (2015)