Mediven harmony: compression stockings for the arm

mediven harmony®

Rundstickad armstrumpa

 • Innovativ stickning, färre veck vid armbågen
 • Sömlös kompressionshandske och handdel
 • Bekväm att bära

Den perfekta balansen mellan mjukhet och tryck

Den innovativa rundstickade armstrumpan mediven harmony ger dig bästa möjliga behandling. Du kommer känna den perfekta balansen mellan det mjuka materialet och det effektiva trycket. Varje armbåge har en integrerad ellips som gör det lättare att böja armen och ger ökad rörelsefrihet i vardagen. Den sömlösa mediven harmony handsken matchar armstrumpan i både färg och stil.Funktioner

Produktfördelar

 • innovativ stickning med effektivt tryck 
 • Dubbla ellipser på insidan och utsidan om armbågen för extra komfort 
 • Brkvämt häftband med säkert grepp
 • Kan maskintvättas i 40°C och torktumlas
 • Fri från latex
 • Lanolin för en naturlig fuktighetsbalans

Hur fungerar det?/verkningssätt

En rund- eller flatstickad medicinteknisk kompressionsärm eller -handske används för att komprimera de övre extremiteterna, huvudsakligen vid behandling av sjukdomar i ven- eller lymfsystemet.

Information

Standardfärger


Längder

 • Armstrumpa
 • Handdel

Materialkomponenter

Handske KKL 1:
18% elastan, 82% polyamid

Handske KKL 2:
22% elastae, 78% polyamid

Armstrumpa KKL 1:
34% elastan, 66% polyamid

Armstrumpa KKL 2:
43% elastan, 57% polyamid


Storlekar


Storlekar

Handdel:
II – VII

Armstrumpa:
I – VII

Varianter

Handdel (AC)
Sömlös handske (AC)
Armstrumpa (AG) med integrerad handdel och häftband
Armstrumpa (CG) med häftband

Medicinska specifikationer

Indikationer

I allmänhet kan man använda din medivan kompressionsärm vid de nedanstående indikationerna:
Kroniska vensjukdomar

 • Deformerade vener

Tromboemboliska vensjukdomar

 • Ytlig ventrombos
 • Armvenstrombos
 • Tillstånd efter trombos
 • Postrombotiskt syndrom
 • Trombosprofylax hos rörliga patienter

Ödem

 • Lymfödem
 • Posttraumatiska ödem
 • Postoperativa ödem
 • Postoperativa reperfusionsödem
 • Cykliska idiopatiska ödem
 • Lipödem
 • Blodstockning på grund av immobilitet (pares eller delvis pares i extremitet)
 • Läkemedelsbetingade ödem, där det inte är möjligt med inringning

Andra indikationer

 • Tillstånd efter brännsår
 • Behandling av ärr

Kontraindikationer

I följande fall är det inte tillåtet att använda den medicintekniska kompressionsärmen:

 • Framskriden perifer artärsjukdom (vid någon av de nedanstående parametrarna ABPI < 0,5, vristartärtryck< 60 mmHg, tåtryck < 30mmHg eller TcPO2 < 20 mmHg fotrygg). Vid användning av icke elastiska material kan man prova att behandla med kompression om artärtrycket i fotleden ligger på mellan 50 och 60 mmHg och man genomför ingående kontroller.
 • Dekompenserad hjärtinsufficiens (NYHA III + IV)
 • Septisk flebit
 • Phlegmasia coerulea dolens

I de nedanstående fallen ska beslutet om behandlingen fattas på grundval av en avvägning mellan nyttan och risken samt valet av bästa möjliga kompressionshjälpmedel:

 • Uttalat vätskande dermatoser
 • Intolerans mot kompressionsmaterial
 • Allvarliga känselstörningar i extremiteten
 • Framskriden perifer neuropati (t.ex. vid diabetes mellitus)
 • Primär kronisk polyartrit

Om du inte är säker på om någon eller flera av de ovanstående specifikationer gäller dig ska du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal som du har förtroende för.
Nedanstående risker och biverkningar kan föreligga:

I synnerhet vid felaktig hantering kan medicinska kompressionsprodukter ge upphov till

 • hudnekroser och
 • tryckskador på perifera nerver

Vid känslig hud kan man drabbas av klåda, fjällning och tecken på inflammation under kompressionsplagget. Därför är det viktigt att man vårdar huden under kompressionsplagget på ett adekvat sätt. Observera således i synnerhet våra viktiga anvisningar och manualen för påtagningshjälpmedel (kapitel 7 och 8). Om något av de nedanstående symtomen uppträder måste man omgående ta bort kompressionsplagget och göra en klinisk bedömning. Blå- eller vitfärgade tår, obehagskänslor och domningar, tilltagande smärta, svårighet att andas eller svettningar samt akuta rörelsebegränsningar.

Mer information

Tillbehör

medi e-shop

Som förskrivare kan du beställa direkt från medi's e-shop dygnet runt

Beställ online