Mediven harmony: compression stockings for the arm

mediven harmony®

Armstrumpa

 • Innovativ stickningsteknik minimerar veck vid armvecket
 • Stor rörelsefrihet
 • Finns med och utan handdel

  Medicinska specifikationer

mediven harmony® armstrumpa för trombos och ödem

mediven harmony® är en rundstickad medicinsk kompressionsdtrumpa för armen. Den innovativa stickningstekniken ger mediven harmony® en övertygande och behaglig balans mellan rörelsefrihet och medicinsk kompression. Dubbel ellips i området kring armvecket motverkar veck när du böjer armen. Detta förhindrar stas, tryck och hudirritation.

Armstrumpan används vid venösa problem, till exempel ventrombos i armen och ödem som uppkommit efter operationer och skador. Finns tillgänglig med och utan handdel eller handske. Handdelen och handsken motverkar att ödem uppstår i handen när en medicinsk kompressionsstrumpa för armen används. Armstrumpan finns tillgänglig i sju standardstorlekar.Funktioner

Produktfördelar

 • innovativ stickning med effektivt tryck 
 • Dubbla ellipser på insidan och utsidan om armbågen för extra komfort 
 • Brkvämt häftband med säkert grepp
 • Kan maskintvättas i 40°C och torktumlas
 • Fri från latex
 • Lanolin för en naturlig fuktighetsbalans

Avsedd användning

En rund- eller flatstickad medicinteknisk kompressionsärm eller -handske används för att komprimera de övre extremiteterna, huvudsakligen vid behandling av sjukdomar i ven- eller lymfsystemet.

Information

Standardfärger


Längder

 • Armstrumpa
 • Handdel

Materialkomponenter

Handske KKL 1:
18% elastan, 82% polyamid

Handske KKL 2:
22% elastae, 78% polyamid

Armstrumpa KKL 1:
34% elastan, 66% polyamid

Armstrumpa KKL 2:
43% elastan, 57% polyamid

Storlekar


Storlekar

Handdel:
II – VII

Armstrumpa:
I – VII

Varianter

Handdel (AC)
Sömlös handske (AC)
Armstrumpa (AG) med integrerad handdel och häftband
Armstrumpa (CG) med häftband

Medicinska specifikationer

Indikationer

 • Trombos i armen
 • Postoperativa ödem, Posttraumatiska ödem
 • Primärt och sekundärt lymfödem stadium 1
 • Lipödem stadium 1
 • Postoperativa ödem
 • Posttraumatiska ödem
 • Läkemedelsrelaterade ödem 
 • Cykliskt idiopatiska ödem
 • Ytlig ventrombos
 • Tillstånd efter trombos
 • Posttrombotiskt syndrom
 • Trombosprofylax hos rörliga patienter

Kontraindikationer

I följande fall är det inte tillåtet att använda den medicintekniska kompressionsärmen:

 • Framskriden perifer artärsjukdom (vid någon av de nedanstående parametrarna ABPI < 0,5, vristartärtryck< 60 mmHg, tåtryck < 30mmHg eller TcPO2 < 20 mmHg fotrygg). Vid användning av icke elastiska material kan man prova att behandla med kompression om artärtrycket i fotleden ligger på mellan 50 och 60 mmHg och man genomför ingående kontroller.
 • Dekompenserad hjärtinsufficiens (NYHA III + IV)
 • Septisk flebit
 • Phlegmasia coerulea dolens

I de nedanstående fallen ska beslutet om behandlingen fattas på grundval av en avvägning mellan nyttan och risken samt valet av bästa möjliga kompressionshjälpmedel:

 • Uttalat vätskande dermatoser
 • Intolerans mot kompressionsmaterial
 • Allvarliga känselstörningar i extremiteten
 • Framskriden perifer neuropati (t.ex. vid diabetes mellitus)
 • Primär kronisk polyartrit

Om du inte är säker på om någon eller flera av de ovanstående specifikationer gäller dig ska du rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal som du har förtroende för.
Nedanstående risker och biverkningar kan föreligga:

I synnerhet vid felaktig hantering kan medicinska kompressionsprodukter ge upphov till

 • hudnekroser och
 • tryckskador på perifera nerver

Vid känslig hud kan man drabbas av klåda, fjällning och tecken på inflammation under kompressionsplagget. Därför är det viktigt att man vårdar huden under kompressionsplagget på ett adekvat sätt. Observera således i synnerhet våra viktiga anvisningar och manualen för påtagningshjälpmedel (kapitel 7 och 8). Om något av de nedanstående symtomen uppträder måste man omgående ta bort kompressionsplagget och göra en klinisk bedömning. Blå- eller vitfärgade tår, obehagskänslor och domningar, tilltagande smärta, svårighet att andas eller svettningar samt akuta rörelsebegränsningar.

Mer information

Tillbehör

medi e-shop

Som förskrivare kan du beställa direkt från medi's e-shop dygnet runt

Beställ online