Hur används lipomed?

I praktiken

lipomed

lipomed används för att komprimera operationsområdet efter fettsugning (liposuction)

De grova kanylerna som används vid fettsugning skapar ojämnheter under huden, som kan jämnas ut med postoperativ kompression. Att bära kompressionsplagg är därför en avgörande faktor för att få önskat resultat efter en plastikkirurgisk operation.

Patienten bär lipomed enligt läkares föreskrifter. I regel handlar det om 4 till 6 veckor efter operation.

Kontraindikationer – Läkaren bestämmer

lipomed får inte användas vid arteriella cirkulationsstörningar, uttalad trombosrisk samt om läkare avråder. Om svullnader runt genitalierna eller sensibilitetsstörningar noteras när kompressionskläderna används måste lipomed tas av. De får sedan bara användas under fortsatt uppsikt av läkare.

Här finns mer information om kompressionsbehandling efter plastikkirurgi.