medi Terapikoncept Bensår
Hjälper patienter hjälper sig själva: Nytt förhållningssätt till framgångsrik sårterapi

medi Sårbehandlingskoncept

"medi. I feel better."

Detta är vårt motto och präglar varje del i medi Sårbehandlingskoncept för att behandla patienter med kroniska sår med målet att ge dem bättre livskvalitet.

medi erbjuder ett brett koncept som sträcker sig från sårdebridering, till individuell behandling av den bakomliggande sjukdomen och långtidsprevention av återfall med ett helt nytt förhållningssätt inom sårterapi.

Sårterapi med medi

Sårterapi med medi
 1. Fas

  Sårdebridering: Rengöring av såret, sårkanter och omkringliggande hud. 

  UCS Debridement

 2. Fas

  Terapi för den bakomliggande sjukdomen: Kompression för behandling av kronisk vensös insufficens. 

  circaid juxtacures
  mediven ulcer kit
  circaid juxtalite

 3. Fas

  Sårprevention: Kompression för att upprätthålla behandlingen.

  mediven plus
  mediven 550 ben
  circaid juxtalite

Fas 1

Sårdebridering

Sårdebridering: Rengöring av såret, sårkanter och omkringliggande hud. 

För mer information om UCS Debridement

Sårdebridering
Terapi för den bakomliggande sjukdomen
Fas 2

Terapi för den bakomliggande sjukdomen

Kompression för behandling av kronisk vensös insufficens. 

Läs mer om

circaid juxtacures,
mediven ulcer kit och
circaid juxtalite

Fas 3

Sårprevention

Kompression för att upprätthålla behandlingen.

Läs mer om

mediven plus
mediven 550 ben och
circaid juxtalite 

Sårprevention

UCS Debridement

UCS Debridement

Steril debrideringsduk för sårrengöring. Färdig att använda.

Mer information

circaid® juxtacures®

circaid® juxtacures®

Justerbar kompression för den akuta fasen av ödem med måttligt till allvarligt ödem.

Mer information

mediven ulcer kit®

mediven ulcer kit®

Kompressionsstrumpor för den akuta fasen med mild till måttligt ödem. 

Mer information

mediven plus®

mediven plus®

Rundstickade kompressionsstrumpor för underhållning av det terapeutiska resultatet av mild till måttlig ödemtendens. 

Mer information

mediven® 550 ben

mediven® 550 ben

Flatstickade kompressionsstrumpor för underhållning av terapiresultat av måttlig till allvarlig ödemtendens. 

Mer information

circaid® juxtalite®

circaid® juxtalite®

Justerbar kompression för underhållning av terapiresultat för patienter som inte kan använda kompressionsstrumpor. 

Mer information

medi hudvård

medi hudvård

Behaglig vård för huden.

Mer information

Passar varandra perfekt

medis Terapikoncept Bensår vilar på tre pelare som matchar varandra perfekt.

Den unika debrideringsduken UCS Debridement rengör såret och det omkringliggande området skonsamt och smärtfritt. Därefter behandlas ödemet med den justerbara kompressionsprodukten circaid juxtacures, som enkelt justeras i takt med att omfånget på patientens ödem minskar. Med lite övning kan patienten snabbt ta på och av det oelastiska materialet på helt egen hand. Detta sparar tid jämfört med traditionell bandagering. 

Allteftersom behandlingen fortskrider minskar patientens ödem i omfång - en mycket motiverande känsla! Genom att använda det medföljande BPS-kortet kan patienten enkelt kontrollera och justera kompressionen för att upprätthålla den terapeutiska kompressionsnivån. I takt med att ödemets omkrets minskar ytterligare, justeras kardborrbanden på circaid juxtacures så att det "minskar" tillsammans med ödemets omfång. 

Passar varandra perfekt
Ett självbestämmande liv med circaid juxtacures

Tillbaka till ett självbestämmande liv

Användare av circaid juxtacures använder sina egna skor och byxor till vardags. Denna rörelsefrihet stimulerar muskelpumpen och främjar ytterligare ödemreduktion. Med medis Terapikoncept Bensår kan patienterna leva ett självständigt liv, även under den akuta fasen. 

När ödemet minskat tillräckligt kan patienten byta till de väl beprövade kompressionsstrumporna mediven ulcer kit tills såret har läkt fullständigt. mediven ulcer kit består av två kompressionsstrumpor som bärs över varandra under dagen. Understrumpan används även under natten för att förlänga behandlingstiden. 

Därefter är målet att upprättbehålla det framgångsrika terapeutiska resultatet med kompressionsbehandling. medi erbjuder ett omfattande produktsortimentet av rund- och flatstickade kompressionsstrumpor i massor av färger och mönster. Här kan alla hitta ett plagg för för långsiktig kompressionsterapi - från diskreta nyanser till moderna och trendiga färger.

För patienter som inte kan ta på sig kompressionsstrumpor på grund av känslig hud, ortopediska problem eller andra anledningar, erbjuder medi den justerbara kompressionsprodukten circiad juxtalite. Den är mycket enkelt att applicera tack vare kardborrbanden, så att även dessa patienter får den bästa möjliga vården. 

Från den akuta fasen till sårprevention

medis Terapikoncept Bensår erbjuder läkare, återförsäljare och lymfterapeuter ett brett utbud av produkter och lösningar för alla behandlingsfaser från ett och samma företag. Detta innovativa förhållningssätt sparar tid, är kostnadseffektivt och inkluderar aktivt patienten i sin behandling, vilket ökar engagemanget och påskyndar behandlingen. På så sätt avlastas läkare och lymfterapeuter eftersom patientbesöken för att byta eller linda om kompressionsbandage blir färre.

Genom att kombinera den akuta fasen med sårprevention frigör medis Terapikoncept Bensår ny potential. Användarvänlig, bekväm och samtidigt rörlig - sårläkningsprodukternas egenskaper övertygar patienterna och sporrar dem till att bli rörligare och öka livskvaliteten. Detta förkortar sårläkningsfasen och patienten kan snabbare byta till långsiktig kompressionsterapi. 

Från den akuta fasen till sårprevention
medi World of Compression: heltäckande behandlingskoncept

medi World of Compression: heltäckande behandlingskoncept

Upplev ett heltäckande behandlingskoncept och säker och pålitlig vårt. Upptäck ny potential med medi Wold of Compression