Kompressionsklasser

Översikt

Avtagande kompression gör att flödet pressas uppåt

Medicinska kompressionsstrumpor är tillgängliga i upp till 4 olika kompressionsklasser

Trycket runt vristen på kompressionsstrumpan avgör vilken av de fyra kompressionsklasserna som den tillhör.

Kompressions- klass (KKL)Kompression (vid vristen)Indikationermediven produkt
(rundstickad)
1 låg kompressionKompression i mmHg:
18.0 – 21.0


Känsla av trötta och tunga ben med milda besvär av varicer men utan en uttalad tendens att utveckla ödem och för förebyggande av varicer under graviditetenmediven elegance
mediven plus
mediven comfort
mediven for men
mediven active

2 måttlig kompression

Kompression i mmHg:

23.0 - 32.0

Milda och måttliga lymfatiska tillstånd, uttalade varices med ödem efter läkning av mindre sår

Efter ytlig tromboflebit

mediven elegance
mediven plus
mediven comfort
mediven forte
mediven for men
mediven active
3 hög kompressionKompression i mmHg:
34.0 – 46.0
Alla sena komplikationer av konstituonell eller posttrombotisk venös insufficiens. Stark tendens att utveckla ödem.mediven plus
mediven forte
4 mycket hög kompressionKompression i mmHg: minst 49.0


Lymfödem
Elefantiasis
mediven 550

Klicka här för mer information om våra produkter eller för att beställa produkter