medi Terapikoncept Lymfologi

medi Terapikoncept Lymfologi

Effektiv lymfödembehandling. 

medi tillhandahåller lymfödempatienter med alla produkter från ett och samma företag; produkter för reduktionsfasen, stabiliseringsfasen och underhållsfasen.

Detta förenklar och påskyndar hela behandlingsprocessen.

Individuell behandling

medis Terapikoncept Lymfologi erbjuder indikationsanpassad vård som uppmuntrar brukaren att ta ökat ansvar för sin behandling och bidra till framgångsrik behandling av lymfödem på lång sikt. 

medi gör lymfödembehandling mer individuellt än någonsin.

Tänk på att konceptetet som presenteras här är ett paraplykoncept. Alla produkter är kanske inte är tillgängliga i alla länder.

Oops, an error occurred! Code: 20231130160023bd3d48c1

Reduktionsfas

Intensivbehandling för att minska omfång av arm eller ben.

circaid® reduction kit

Stabiliseringsfas

Efter den inledande reduktionsfasen följer en period av stabilisering innan man går vidare till den mer långsiktiga terapin.

circaid® juxtafit®

Underhållsfas

Långsiktig behandling av lymfödem upprätthåller terapiresultaten på bästa sätt. 

Produkter till underhållsfasen

Effektiv ödemreduktion under den inititala behandlingsfasen

Fas 1: Ödemreduktion

Fas 1: Ödemreduktion

circaid reduction kit består av olika justerbara kompressionsmaterial för både arm/hand och underben/lår/knä/fot för att möta brukarens individuella behov.  

De olika delarna kan kombineras och skapar tillsammans ett kompressionskoncept som möter brukarens individuella behov från dag ett. Brukaren uppmuntras att fortsätta terapin i hemmet vilket förbättrar det övergripande resultatet.

Brukaren kan på egen hand ta på och av kompressionsmaterialet och känna sig delaktig i sin behandling på ett sätt som inte är möjligt med traditionell bandagering. Att materialet är så enkelt att hantera gör det möjligt för brukaren att påverka sin behandling.

Brukaren kan på egen hand justera materialet i takt med att svullnaden avtar. Det sparar tid både för vårdpersonalen och brukaren som inte behöver besöka sin vårdgivare vilket skapar en helt ny känsla av frihet. 

Effektiva kompressionsmaterial genom hela stabiliseringsfasen

Fas 2: Stabilisering

Efter den inledande reduktionsfasen kan vissa brukare dra nytta av en s.k stabiliseringsfas, där de resultat som uppnåtts i reduktionsfasen optimeras innan man går vidare till underhållsfasen.

Stabiliseringsfasen kan vara till stor hjälp för att: 

 - maximera resultatet från den inledande behandlingsfasen samt stabilisera fluktuationer i svullnaden till en individuellt anpassad nivå
- förhindra svullnadsrecidiv inför användning av medicinska kompressionsstrumpor
- utvärdera långsiktiga strategier inför underhållsfasen
- stötta och uppmuntra till egenbehandling
- ciraid juxtafit täcker dessa behov 

Brukaren kan på egen hand ta på och av circaid juxtafit, vilket ger en känsla av självständighet och uppmuntrar till egenbehandling. 

 

Fas 2: Stabilisering

Kompressionsmaterial för att upprätthålla bästa möjliga terapiresultat

Fas 3: Underhåll

Fas 3: Underhåll

I underhållsfasen använder brukare med lymfödem vanligtvis flatstickade kompressionsstrumpor. Kombinationen av mode och maximal medicinsk effekt ger brukare som använder mediven flatstickade kompressionsstrumpor flera fördelar. Flatstickad kompression från mediven erbjuds i många färger,  unika mönster och s.k. fashion elements. mediven 550 ben, mediven mondi, mediven sensoo, mediven 550 arm och mediven esprit är exempel på detta.  

medi har breddat sitt produktsortiment och erbjuder individuella lösningar för brukarens behov.

Ett alternativ till kompressionstrumpor är circaid® juxtafit®, ett justerbart kompressionsplagg som brukaren enkelt kan ta på och och av på egen hand. Med produkter från medi kan lymfödempatienter få behandling dygnet runt. 

medis Terapikoncept Lymfologi erbjuder den flexibilteten och produktvariation som behövs.
medis Terapikoncept Lymfologi - det nya förhållningssättet till lymfödembehandling -  att underhålla framgångsrik behandling på lång sikt.

Dr. Franz-Josef Schingale

medis terapikoncept har testats och godkänts av medicinsk personal och patienter

Dr. Franz-Josef Schingale

"Det är en stor fördel att alla medicinska produkter i behandlingen kommer från en och samma tillverkare. Med det tillgängliga produktutbudet kan ödemreduktionen (fas 1 i behandlingen) ske inom öppenvård, speciellt för lymfödempatienter i stadie 1 och 2. I underhållsfasen kan patienten bli mer självständig och med lite vägledning uppnå ett bra resultat på egen hand. 

På så sätt kan jag som läkare både uppnå bättre resultat och kontrollera kostnaderna. Behandlingen följs upp enligt gällande medicinska riktlinjer och brukaren blir mycket bra omhändertagen. Patienter upplever en känsla av välbefinnande under behandlingen och kan snabbt uppnå en effektiv ödemminskning i fas 1. Därför upprätthålls även resultatet effektivt."

Stefani Meyer

Sjuksköterska, Lympho-Opt Kliniken, Pommelsbrunn, Tyskland

"circaid reduction kit kan inviduellt anpassas för varje patient. Det är lätt att använda och trycket kan enkelt omjusteras i takt med att svullnaden minskar."

Sjuksköterska Stefani Meyer
Oops, an error occurred! Code: 20231130160023128906bb

Filmer för medicinsk personal och brukare

medi World of Compression: heltäckande behandlingskoncept

medi World of Compression: heltäckande behandlingskoncept

Upplev ett heltäckade behandlingskoncept och säker och pålitlig vård. Upptäck ny potential med medi World of Compression.

medi hudvård

medi hudvård

Behaglig vård för huden

Mer information

medi på- och avtagningshjälpmedel

medi butler

Gör det enklare att hantera medicinska kompressionsstrumpor

Mer information

Lymphpads

Lymphpads

Små men mycket effektiva - medi lymphpads

Mer information
Oops, an error occurred! Code: 20231130160023acd0c0f1