FAQ – Användning och användningstid

Frågor och svar om användning av circaid juxtacures

Circaid juxtacures

Kompression över en stor yta

Det oelastiska materialet skapar ett kraftigt tryck utan att det känns obehagligt. Eftersom materialet är så fast fördelar sig trycket över en stor yta. Materialets höga stabilitet gör det möjligt att även vid vila och rörelse, t.ex. under en promenad öka blodcirkulationen och främja bortforsling av lymfvätska. Detta underlättar på så sätt läkeprocessen.

Hur länge ska jag bära circaid juxtacures?

circaid juxtacures ska bäras hela dagen tills såret är läkt. Det är också möjligt att använda circaid juxtacures tills ödemet är helt borta. Fram tills att såret har slutit sig kan man vid behov byta till det effektiva tvåstrumpsystemet mediven ulcer kit.

Kan jag bära circaid juxtacures även på natten?

circaid juxtacures är oelastisk och kan därför med fördel användas under nattetid. 

Ska strumporna mediven ulcer bäras även nattetid?

mediven ulcer kit består av två komponenter och är därför lätt att ta på. mediven ulcer understrumpa ger ett behagligt tryck om 20 mmHg. Därmed kan understrumpan bäras även nattetid och på så sätt ge kompression dygnet runt.

Den andra komponenten mediven ulcer plus ger också ett tryck på 20 mmHg och stödjer och förstärker kompressionen på dagen eller under de rörliga perioderna. På så sätt säkerställs det medicinskt nödvändiga kompressionstrycket om 40 mmHg i akutfasen av sårbehandlingen samt ett högt arbetstryck. Dessutom ger den andra komponenten mediven ulcer plus, som är beige, ett diskret intryck.

Patienten får en obehaglig känsla av att ha på circaid juxtacures (smärtor eller domnade och kalla tår). Vad ska jag göra?

Var uppmärksam på typiska symptom som kan uppträda till och från under kompressionsbehandling. circaid juxtacures ska alltid sitta åt, men vara bekväma. Vid obehag, smärtor eller om tårna känns avdomnade eller kalla, ska banden genast lossas och läggas om igen med mindre kompression.

Det kan också vara lämpligt att ta av circaid ankelsocka. Kontakta i detta fall ansvarig läkare. Om patienten själv tar på och av circaid juxtacures, är det viktigt att kontrollera benen efter eventuella hudirritationer eller hudförändringar och kontakta ordinatör eller läkare. 

Ska patienten fortsätta med kompressionsstrumpor när såret slutet och läkt?

Recidivprofylax: Behålla behandlingseffekterna på lång sikt

Vensjukdomen finns kvar även om såret har slutit sig. Man måste fortsätta med kompressionen för att bibehålla effekterna av behandlingen på lång sikt och för att förebygga att såret kommer tillbaka. Kompressionsstrumpor är då ett utmärkt hjälpmedel. De finns i en mängd olika utföranden.

Vad är det för speciellt med mediven kompressionsstrumpor?

medi erbjuder strumpor för olika behov inom modern kompressionsbehandling. mediven kompressionsstrumpor är anpassade efter användarens krav in i minsta detalj. De är högteknologiskt tillverkade, har en mängd bekväma egenskaper och imponerar med oslagbar komfort.

Medicinsk effekt uppnås på ett mycket behagligt sätt. Med alla modellet och färger finns det något för alla – det finns till och med smycka dem med glittrande kristaller. medi står för hög märkeskvalitet med det lilla extra för venpatienter: medi komfortfaktor.

Här hittar du mer information om mediven kompressionsstrumpor.