FAQ – Sårrengöring

Vad betyder egentligen ”debridement”?

Sårrengöring

Bara rena sår kan läka

Rengöring av såret är en viktig del av sårbehandlingen eftersom bara rena sår kan läka. Det är då viktigt att såret görs rent från bakterier och döda celler. Dessutom främjas cellförnyelsen och celltillväxten så att såret sluter sig snabbare. 

Debridement: Rengör såret och ta bort döda celler

Förutom med kirurgiska metoder kan man i stor utsträckning rengöra såret med hjälp av speciella sårtvättsdukar. Efter rengöringen använder man olika såromläggningar anpassade till sårsituationen. Sårrengöringen utförs i regel av en utbildad vårdpersonal.

Debrideringsduk från medi