FAQ – Ställa in kompressionsgrad

Hur ställer jag in trycket på min circaid juxtacures på rätt sätt?

circaid juxtacures

Ställa in kompressionsgrad

Circaid juxtacures har ett unikt Built-In-Pressure-system (BPS) som används för att lätt åstadkomma avtagande kompression. Läkare ordinerar kompressionstrycket – vanligtvis 20, 30, 40 eller 50 mmHg. Det är mycket viktigt att kompressionen varar hela dagen så att såret kan behandlas på ett optimalt sätt. Så här enkelt ställer du in rätt tryck:

Instruktionsvideo circaid® juxtacures®

I den här videon kan du lära dig hur du ställer in rätt kompressionstryck med hjälp av Built-In-Pressure-systemet.

Steg för steg-instruktion

  • Steg 1: Leta upp kanten på kortet som motsvarar brukarens vristomfång. Markera motsvarande kant enligt rekommendationen.
  • Steg 2: Börja med att mäta kompressionen på det nedersta kardborrebandet. Placera den svarta triangeln på BPS-kortet vid en av de båda vertikala svarta linjerna på kardborrebandet. 
  • Steg 3: Notera inom vilken kompression det andra strecket hamnar på BPS-kortet. 
  • Steg 4: Om avståndet mellan de vertikala linjerna är för litet eller för stort måste kardborrebandet justeras. Avståndet mellan de vertikala linjerna ska befinna sig inom den ordinerade kompressionen
  • Steg 5: Upprepa steg två till fyra med alla kardborreband från den nedersta till den översta. När linjena på alla kardborreband har samma avstånd innebär det att kompressionen är korrekt avtagande.
  • Steg 6: När alla kardborreband är inställda på samma kompressionsnivå kan du vika understrumpans övre och undre kant ovanpå circaid juxtacures.

Hur ofta ska jag ställa in trycket med BPS-kortet?

Kardborrebanden kan behövas justeras under dagen i takt med att ödemet minskar i omfång. Använd då BPS-kortet.

Säkerställ optimalt avtagande tryck med en enkel justering

Med circaid juxtacures har du möjlighet att upprätthålla det avtagande kompressionstrycket. Så snart benomfånget minskar, minskar även kompressionen. Justera kardborrebanden i efterhand för att uppnå ordinerad kompression

Vi rekommenderar att trycket kontrolleras och justeras dagligen. På så sätt säkerställer man att det är ett korrekt avtagande tryck, vilket spelar en stor roll i sårbehandlingen. 

Om brukarens omfångsmått vid vrist och vad förändras bör vårdpersonal ta nya mått och anpassa produktern därefter. 

BPS-kort från medi