Ett brett behandlingskoncept från medi

medi banar väg in i framtiden med ett nytt heltäckande patientfokuserat koncept. Konceptet möjliggör att flera sjukdomsscenarier kan behandlas med medicinska produkter och tjänster från medi - i så gott som varje steg och för praktiskt taget alla indikationer.

På så sätt erbjuder medi värdefullt stöd i det vardagliga patientomhändertagandet; från den allra första diagnosen och under hela terapin vilket främjar patientens egenbehandling. medis heltäckande behandlingskoncept länkar från början ihop läkare, ordinatörer, terapeuter och patienter och gör det möjligt att ta hand om patienterna i enlighet med indikationer och medicinska riktlinjer.

Till exempel kombinerar medis sårbehandlingskoncept produkter för den akuta behandlingsfasen med att förebygga återfall för att skapa ny potential och framförallt förbättra livskvaliteten för patienter med kroniska sår.

Behandlingskoncept från medi
Nytt förhållningssätt till framgångsrik sårterapi

Terapikoncept Bensår

medi lägger om kursen i behandling av kroniska sår. Det innovativa terapikonceptet är en kombination av effektiv debridering och elastiska samt oelastiska kompressionsplagg. 

Genom att förena den akuta behandlingsfasen och sårprevention förkortas behandlingsfasen, kostnadseffektiviteten ökar och gör det möjligt för patienten att bli sin egen terapeut.

Resultatet är ökat välbefinnande, följsamma patienter och snabbare läkning av venösa bensår.

Läs mer om medi's Terapikoncept Bensår
Terapikoncept Bensår
Terapikoncept Lymfologi
Effektiv lymfödembehandling

Terapikoncept Lymfologi

medi erbjuder lymfödempatienter medicinska behandlingsprodukter under såväl reduktionsfasen, stabiliseringsfasen som underhållsfasen. 

Detta förenklar och påskyndar hela behandlingsprocessen.

medis Terapikoncept Lymfologi erbjuder indikationsanpassad behandling, vilket främjar patientens egenbehandling. Detta bidrar i sin tur till en framgångsrik lymfödembehandling på lång sikt.  

Läs mer om medi's Terapikoncept Lymfologi
medi World of Compression

Discover the world!

Upplev ett heltäckade behandlingskoncept och säker och pålitlig vård. Upptäck ny potential med medi World of Compression.