Ett brett behandlingskoncept från medi

medi banar väg in i framtiden med ett nytt heltäckande patientfokuserat koncept. Konceptet möjliggör att flera sjukdomsscenarier kan behandlas med medicinska produkter och tjänster från medi - i så gott som varje steg och för praktiskt taget alla indikationer.

På så sätt erbjuder medi värdefullt stöd i det vardagliga patientomhändertagandet; från den allra första diagnosen och under hela terapin vilket främjar patientens egenbehandling. medis heltäckande behandlingskoncept länkar från början ihop läkare, ordinatörer, terapeuter och patienter och gör det möjligt att ta hand om patienterna i enlighet med indikationer och medicinska riktlinjer.

Till exempel kombinerar medis sårbehandlingskoncept produkter för den akuta behandlingsfasen med att förebygga återfall för att skapa ny potential och framförallt förbättra livskvaliteten för patienter med kroniska sår. 

 

 

Behandlingskoncept från medi
New approaches to successful wound therapy

Wound Care concept

medi is charting a new course in the treatment of chronic wounds. The innovative therapy concept is a combination of effective wound debridement and elastic as well as inelastic compression garments.

The conjunction of acute phase care and prevention of recurrence shortens the treatment period, provides for the economical use of materials and enables the patient to become his or her own therapist.

The outcome is improved well-being, increased patient adherence and more rapid healing of venous leg ulcers.

Learn more about medi's Wound Care concept
Wound Care concept
Terapikoncept Lymfologi
Effektiv lymfödembehandling

Terapikoncept Lymfologi

medi erbjuder lymfödempatienter medicinska behandlingsprodukter under såväl reduktionsfasen, stabiliseringsfasen som underhållsfasen. 

Detta förenklar och påskyndar hela behandlingsprocessen.

medis Terapikoncept Lymfologi erbjuder indikationsanpassad behandling, vilket främjar patientens egenbehandling. Detta bidrar i sin tur till en framgångsrik lymfödembehandling på lång sikt.  

Lär dig mer om medi's Terapikoncept Lymfologi
medi World of Compression

Discover the world!

Upplev ett heltäckade behandlingskoncept och säker och pålitlig vård. Upptäck ny potential med medi World of Compression.