Lagning av kompressionsstrumpor

Är dina strumpor trasiga och behöver lagas? Vi tar gärna en titt på hål och maskor i dina kompressionsstrumpor och avgör om de går att laga.

Går det att laga hål och maskor i kompressionsstrumpor?

Maskor och hål kan uppstår i kompressionsstrumpor på olika sätt. En hel del maskor och hål går att laga, beroende på hur stor skadan blivit i materialet. 

För att veta om skadan kan lagas eller ej ber vi dig kontakta kundservice via telefon eller e-post. Ha de skadade strumporna till hands när du kontaktar oss. Om du väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig om möjligt bifoga en bild på maskan eller hålet. 

Har skadan uppstått vid handhavandefel kan en kostnad debiteras, men ej vid produktionsfel. Kostnaden bestäms först efter att strumporna kontrollerats. 

Tänk även på åldern på patientens kompressionsstrumpor. Strumpor som är äldre än 6 månader lagas generellt inte, eftersom garantin gällande kompressionen då har gått ut.

Kompressionsstrumpor från medi