Problem med häftbandet på kompressionsstrumporna

Om häftbandet på kompressionsstrumpan viker sig kan det bero på att häftbandet är för litet för benet eller armens omfång

Mitt häftband viker sig – vad kan jag göra?

Häftbandet kan vika sig om det sitter för hårt eller för löst, eller så passar häftbandet inte. Vid standardstorlekar är det viktigt att välja rätt häftband beroende på omfångsmått. 

En ytterligare faktor kan vara kompressionsstrumpans längd. Var alltid noga med att inte dra på strumpan för högt upp när du tar på den. Lårstrumpor bör sluta två fingrar nedanför glutialvecket, annars trycker baken mot häftbandets kant och det kan då vika sig.

Mät omfång och längd igen om patientens häftband inte passar eller viker sig. Du kan även ta kontakt med vår kundservice för rådgivning eller eventuella ändringar. 

 

Kompressionsstrumpor från medi