Måttillverkning

Ibland är det nödvändigt med måttillverkning

När måttillverkar man medicinska kompressionsstrumpor?

Vid extrema kroppsstorlekar, vid ovanlig benform, om benen kräver olika kompressionsklass eller om en speciell tryckfördelning krävs.

Kompressionsstrumpor från medi

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
0 Rates
0 %
1
5
0