Användningsområde antitrombosstrumpor

Längre orörlighet

När ska man bära antitrombosstrumpor?

Medicinska antitrombosstrumpor minskar bevisligen förekomsten av venös trombos och venöst betingad lungemboli vid immobila, sängliggande patienter. Därför indikeras medicinska antitrombosstrumpor alltid om patienten är immobil en längre tid. Detta gäller särskilt under vilotiden, alltså i synnerhet på natten. Om patienten mobiliseras, kan antitrombosstrumporna tas av under tiden patienten rör sig (se även AWMF-riktlinje ”Medizinischer Thromboseprophylaxestrumpf CMTS”, nr 037/006, senast reviderad den 06 maj 2004).

Här hittar du mer information om medicinska trombosprofylaktiska strumpor.