Användningstid

Rekommenderad tid

Hur länge ska en patient bära medicinska antitrombosstrumpor?

De medicinska antitrobosstrumporna rekommenderas att bära före, under och en kortare tid efter operation. Därefter kan patienten gå över till medicinska kompressionsstrumpor, vid behov. 

 Här hittar du mer information om medicinska antitrombosstrumpor.