Heparin

En kombination av åtgärder med hjälpmedel och läkemedel

Är medicinska antitrombosstrumpor nödvändiga om patienten får heparin?

Generellt rekommenderas en kombination av åtgärder med hjälpmedel och läkemedel. Förutom några få undantag är antitrombosstrumpor tillsammans med ett antikoagulerande läkemedel (t.ex. heparin) det säkraste sättet att minska risken för venös trombos.

Här hittar du mer information om medicinska antitrombosstrumpor.